۲ قدم تا مدرسه
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:
سیاه و سفید(٢٧۵)

تا نواخته شدن زنگ مدرسه، چیزی نمانده است، ساعت ها در حرکت معکوس به لحظه «صفر» نزدیک می شوند تا دانش آموزان را در مسیر رسیدن به «بیست» قرار دهند. خانواده نیز به عنوان اولین پایگاه تربیتی و تا حدودی آموزشی خود را آماده می کند تا فرزندان خویش را راهی مدرسه کند، جایی که آموزش باید با پرورش همراه شود تا فرزندان امروز و مدیران فردای جامعه «تعلیم و تربیت» را یک جا در فکر و رفتار خود نهادینه کنند. این روزها، اضطراب قشنگی در نگاه دانش آموزان به چشم می خورد و دل هایی که برای همدیگر تنگ شده است خود را برای دوباره دیدن هم در کلاسی بالاتر آماده می کنند و دست ها برای در آغوش کشیدن دوستان سال قبل باز می شوند و این است که اضطراب را زیبا می کند اما این جناب اضطراب لحظه های نه چندان قشنگ هم دارد و آن جدا شدن بچه ها از زمان آزاد و رسیدن به زمان نظم، قاعده مندی، زود بیداری، درس خواندن و ... است که برای برخی دانش آموزان لااقل در روزهای آغاز مهر، شاید کمی نامهربان بنماید. این جاست که خانواده و مخصوصا والدین باید با روان سازی کارها و تهیه امکانات این اضطراب را کاهش دهند و از چند روز زودتر، با نظم زیرپوستی در زندگی، فرزندان خود را به زمان رفتن به کلاس مهیا کنند. تهیه امکانات مطابق استانداردهای آموزشی نیز می تواند از استرس رفتن به مدرسه مخصوصا در میان کودکان بکاهد. از سوی دیگر والدین محترم باید جوری برنامه ریزی کنند که با برنامه ریزی آموزشی نه تنها در تعارض نباشد بلکه همپوشانی هم داشته باشد هم به لحاظ آماده بودن امکانات در منزل و هم به لحاظ کمک های آموزشی و پرورشی این می تواند فرآیند آموزش و تربیت را تسهیل کند و در هدفمندی تعمیق بخشد.نکته دیگری که در آغاز فصل مدرسه که باید آن را نوروز تعلیم و بهار پرورش هم خواند، مسئله آمد و شد بچه ها و مخصوصا دختر بچه ها به مدرسه است که همواره از مسائل دغدغه آمیز برای همه و مخصوصا خانواده است. برای کاهش این دغدغه یافتن سرویس مناسب رفت و آمد با راننده شناخته شده و مورد اعتماد یکی از مولفه های مهم است و در کنار این باید فرزندان خود را نسبت به خطرهایی که ممکن است در راه با آن مواجه شوند آگاه کنیم از چگونگی رد شدن از خیابان و رعایت مقررات عبور و مرور تا نحوه مواجهه با افراد غریبه تا چگونگی پناه بردن به پلیس و افراد معتمد به هنگام احساس خطر. بچه  باید بداند هرگز و هرگز به غریبه نباید اعتماد کند. حتی اگر غریبه نشانی آشنا داد و گفت مثلا پدرت یا مادرت مرا دنبال تو فرستاده است، هرگز نباید با او همراه شوند بلکه در اولین فرصت باید او را به مربیان و مسئولان مدرسه، افراد معتمد و در صورت دسترسی به پلیس معرفی کند. بچه ها باید بدانند پلیس بهترین دوست و مورد اعتمادترین رفیق است. پس باید در صورت ضرورت از او کمک بخواهند و یادشان باشد افراد خلافکار همواره از پلیس می ترسند و از مواجه شدن با او هراس دارند پس شایسته است او به پلیس اعتماد کند و او را دوست خود بپندارد و خود نیز با درست رفتار کردن خویش را دوست پلیس بداند. گذشته از این، پیرمردان و افراد معتمد محل به اضافه مربیان مدرسه افرادی هستند که دانش آموزان می توانند به گاه مواجهه با ماجراها و آدم های مشکوک از آنان کمک بگیرند و ... به هر روی باید بچه ها را از خطر مصون نگه داشت و راه های رسیدن به مصونیت را هم به آنان آموخت ...

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1389/06/30 شماره انتشار 17654 /صفحه٨/خانواده و سلامت