جامعه نو

این جا غدیر روشن عشق است
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩
 
 
 

... و جبرئیل

نازل می شود

به امر «بلغ»

بلغ ما انزل الیک من ربک

و چشمان پیامبر (ص)

فاصله زمین تا آسمان را

پر می کند

و فرمان می دهد

همه را به غدیر

و منادی

پر از شوق

آواز می دهد

رفتگان بازآیند

رسیدگان بمانند

نیامدگان بشتابند...

- تا راه را گم نکنند-

این جا غدیر آیه هاست

خط روشن حق

و محمد(ص) در میان

نگاه هزار در هزارچشم

بر کوهی از جهاز شتران

دست  علی (ع) را

بلند می کند به

من کنت مولاه فهذا علی مولاه

و تاریخ ورق می خورد

سطر به سطر

از نبوت تا ولایت

و زبان ها به تبریک

تبرک می یابد

و جبرائیل باز می خواند

«الیوم اکملت لکم دینکم» را

«و اتممت علیکم نعمتی» را

«و رضیت لکم الاسلام دینا» را

و ما - همه آدمیان-

در همیشه زمان

بزرگ می شویم

خراسان - مورخ چهارشنبه 1389/09/03 شماره انتشار 17707 /صفحه اول