عاشورا، روز جاودانگی عاشقان
ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

آن روز

آن روز سرخ

دو جام، دست به دست می شد

یک سو

حسین ایستاده بود، علیه السلام

و یارانی که به شهود قامت کشیده بودند

و جامی که

- زلال تر از زمزم-

جاودانگی می بخشید

یاران جام گرفتند

عشق نوشیدند

و شهید شدند

جاودانگی یافتند...

از آن سو اما

شرنگ بود که در جام می شد

هر که نوشید

مرد

سیاه مرد

حقیر مرد

حتی آنانی که

- به ظاهر-

زنده ماندند

آن روز

همه کوفیانی که به جنگ حسین (ع) رفتند مردند

و حسین، علیه السلام

و همه یارانش

زندگی از سرگرفتند

در جامه شهادت

و السلام علی الحسین

و علی علی بن الحسین

و علی اولاد الحسین

و علی اصحاب الحسین

الذین بذلوا مهجهم دون الحسین(ع)

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1389/09/23 شماره انتشار 17723 /صفحه اول