پرچم ها به احترام شما برپایند بی بی!
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

پرچم های سیاه

به عزا در اهتزاز است

و زمین به سوگ نشسته

مشهد به سوگ نشسته

حرم به سوگ نشسته

و ما به سوگ نشسته

اما شما

بی بی!

ایستاده اید

قامت کشیده

به آزادگی

به شهادت

و خورشید و ماه

و هر چه نور است

در دامان شما

آزادگی را

به شهادت می آید

از آن روز

هر چشم

یا کور است

یا غواص نور شما

هر که را

فرصت دیدن است

در تماشای آن قامت رشید به حق ایستاده

راه را می یافت و می یابد

راه را می رفت و می رود

شیعه می شد و می شود

شیعه فاطمی

شیعه علوی

اصلا شیعه را به شما می شود شناخت

می شود شناساند

چه اگر نبودید شما

شیعه را

و تشیع را

یک جا شهید می کردند

اما این شمایید

بی بی

که راز «رویین» شدن

مذهب حق اید

شیعه

ماندگاری خویش را

در پرتو انوار شما می داند

و هنوز هم اسلام

اسلام ناب

به نام شما طراوت می یابد

و مسلمان به جاودانگی می رسد

ای دخت رسول

یا عذرای بتول....

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1390/01/28 شماره انتشار 17812 /صفحه٧/فرهنگی هنری