شکوه قدرت مردان غیرت
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
تصویرخوانی از رژه روز ارتش جمهوری اسلامی

مشق عزت است این که در خیابان رقم می خورد. پاها که بالا می رود و پایین می آید، یک گام رقم می خورد در طریق عزت، گام به گام عزیزتر و پرشکوه تر

قامت ها تان بلند مردان حماسه که به رژه آمدنتان یادآور عصمت شهیدان است و رفتنتان، شکوه پرواز را دارد

ایران پرچم عزت خود را به دستان توانمند شما می گذارد و بار غیرت خویش را بر شانه هاتان که به قوت خداوند توانایید. شمایان توانگری از نفس حق می گیرید و آن جا که آسمان را توان کشیدن بار امانت نیست، این شمایید که آگاهانه بار امانت را به جان بر می دارید

تا شما ایستاده اید، هیچ هراسی از حرامی نداریم، تا شما قامت کشیده اید، ما خود را در حصن حصین می دانیم و مطمئنم امنیت ما- خانه نشینان ایران- به قدرت برقرار است

تو قامت می کشی به اقتدار من قد می کشم به تماشا. تو پرشکوه می شوی به نمایش قدرت، من پرترانه می شوم به فصل تماشا

تو پای می کوبی بر زمین من اشارت می کنم به زمان که هان ببین امروز را ببین این مردان را و به تاریخ بگو ما ایستاده ایم

شما یادگاران شهیدانید و هرکدامتان به قوه یک شهید و این سعادت بزرگی است که نصیبتان شده است. خداوند پرشکوه ترین گوهر خویش را در جان شما به امانت گذاشته است؛ گوهر شهادت و چه پرشکوهید شما سربازان که امانت دار خدایید

من به شما غبطه می خورم و فراوانند چون من در این ماجرا. شما جامه جهاد و شهادت بر تن دارید و سهم من و ما تماشای این عشق است در قامت شما

سلام خدا بر شما، هنگام که این جامه را به تن می کنید، هنگام که با این جامه نماز می خوانید ، هنگام که در این جامه مشق رزم می کنید و هنگام که با این جامه جهاد می کنید

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1390/01/30 شماره انتشار 17814 /صفحه۶/آینه تماشا