جامعه نو

روابط عمومی مردم محور
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

 

فلسفه روابط عمومی موفق، مقبولیت، اثرگذاری و رضایت مندی است، این فلسفه هم تغییرناپذیر است هر چند سازوکار آن در گذر روزگار تغییر کند که طبیعی هم هست و در روزگار توسعه اینترنت و شبکه های اجتماعی نمی توان توقع داشت که روابط عمومی مثل قبل باشد.

بلکه اگر چنین باشد، باید بر آن نام شکست گذاشت. روابط عمومی فعال و پویا باید از همه راهکارها در راستای رسیدن به فلسفه خود بهره گیرد.

آن چه باید روابط عمومی ها را و کنشگران این وادی را از آن بر حذر داشت، رویگردانی از فلسفه روابط عمومی است.

تا از جایگاه بایسته تا تبدیل شدن به یک بلندگو سقوط کند. حال آن که «روح و فلسفه روابط عمومی را مردم داری، صداقت، سخنگویی و استدلال» دانسته اند.

اما... اما آن چه در برخی سازمان ها و نهادها به نام روابط عمومی وجود دارد یک جایگاه نه چندان کاراست که حداکثر فعالیت آن پروپا گاندکردن فعالیت های سازمان متبوع و سفیدنمایی سیاهی های احتمالی و زیبا نمایی برخی نازیبایی هاست و با هزار تاسف برخی شهروندان هم این تعریف نادرست را پذیرفته اند لذا از روابط عمومی ها توقعی هم ندارند، انگار به راستی کار روابط عمومی ها پوشاندن اشتباه سازمان متبوع و تکذیب خبرهایی است که نمی خواهند منتشر شود و برجسته سازی خبرهایی که مدیریت سازمان اراده نمایش آن را دارد. این در حالی است که روابط عمومی مثل هر حوزه دیگر نیازمند «اخلاق» است اخلاقی که مطلق است و نسبی نیست. مثل صداقت در گفتار و رفتار که همواره یک ارزش ماندگار است و علمای علم روابط عمومی نیز معتقد هستند اخلاق شرط اول روابط عمومی موفق است و بدون اخلاق شاید بتوان چند صباحی با رنگ ها و لعاب ها، افکار عمومی را منحرف کرد اما خیلی زود رنگ ها هم رنگ می بازد و لعاب ها از رونق می افتد. آن وقت سازمان هایی که با «نزدیک نگری» و نگرش لحظه ای، با حوادث و مسائل و پرسش ها برخورد کرده اند بزرگ ترین بازنده ماجرا خواهند بود. در این ساحت، برنده سازمانی است که روابط عمومی مردم محور و مشتری گرا داشته باشد و برای «برقراری روابط سودمند و تعاملی با مشتریان و منتقدان و سایر نقش آفرینان و گروه های مرجع، فضایی برای تحقق جامعه ای دلپذیر برای عامه مردم فراهم آورد».

از سوی دیگر، روابط عمومی ها، باید بسان راهنمای «عموم» مردم در سازمان خود عمل کنند و با تسهیل کار شهروندان، از حالت تریبون یک طرفه، به اتوبان دوسویه میان مردم و سازمان خود بدل شوند...

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1390/02/27 شماره انتشار 17837 /صفحه۶/جامعه