خدا را نشانی خمینی
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

تو روح خدا بودی

و آیت خدا

آیت ا... العظمی

و ما

-خانه زادان امام رضا(ع)-

در چهره ات

نشانه های خدا را

به نماز تماشا می نشستیم

و با کلامت

که قد قامت عشق بود

برمی خاستیم

ما را

نشسته کسی به یاد ندارد

مادام که فرمان شما

ایستادن بود

و ایستاده به یاد نمی آورد

وقتی حکم نشستن بود

ما- خانه زادان امام رضا(ع)-

در پرتو نگاه شما

زندگی می کردیم

و به این باور رسیده بودیم

که زندگی

یعنی روح ا...

یعنی آیت ا...

یعنی ا...

و هر چه غیر این باشد

خود مردگی است

و ما اهل زندگی بودیم

حتی در مردن

که جاودانه زیستن

سهم کسانی شد

که در طریق شما

به نماز ایستادند

و باور کردند

«انماالحیاة»

" عقیده و جهاد» را

و در سعی بین

صفا و مروه زندگی

تا شهادت رفتند

و با شهادت ماندند

تا همیشه مشهدی باشند

و مشهد

با این همه ستاره شهید

به صبح اعتقاد به روح ا...

سلام می داد

و هنوز هم سلام می دهد

وقتی موذن

بر فراز مأذنه

 اذان عزت

می خواند

به فصیح ترین

زبان استقلال

ما هنوز

در چشمان  خویش

شما را قاب گرفته ایم

آن قدر که

به هر جا می نگریم

عکس رخ یار می بینیم

بگذار هر که

هر چه می خواهد بگوید

ما را گفتنی هایت از

عشق شما

یا روح ا...

ما با شما، همه ایم

و بی یاد شما

بی خط شما

بی رسم شما

هیچ

که به هر توان برسد

باز هم هیچ است

ما-اما-

با شما همه ایم

همه یک امت

امت امام

ای امام...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1390/03/11 شماره انتشار 17850 /صفحه۷/فرهنگی