بگذارید فردوسی حرف بزند
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
 شاهنامه را به میدان فردوسی برگردانید

دعوا دارند شهرداری و آستان قدس بروند جای دیگر صاف کنند، چرا دود لج ولج بازی یا حتی ادعاها و دعواهای حقوقی ۲ نهاد باید به چشم مردم برود؟ ماشاءا... حضرات خبره و کارکشته و حق و حقوق دان هستند بنشینند پشت میز گفت وگو و مشکلات خود را بیان و مسائل خود را حل کنند، نه این که چون در بلخ بولوار سجاد آهنگری برای بیلبورد حرفی زد یک دفعه شبانه در شوشتر میدان فردوسی، بزنند قصه مصور شاهنامه فردوسی را از دیوار پاک  کنند! مگر فردوسی و شاهنامه فقط متعلق به شهرداری است؟نه آقایان، نه مدیران، نه بزرگواران! فردوسی، متعلق به فرهنگ این مرز وبوم است او منادی فرهنگ ناب تشییع است، او از نمادهای تمدن ایران اسلامی است. او زبان گویای فرهنگ ماست. هزار شهردار و شهرداری و نهاد و سازمان می آیند و می روند و به تاریخ می پیوندند، اما فردوسی ها می مانند و بر گذرگاه تاریخ چراغ می گیرند. پس با هیچ منطق نمی توان، شاهنامه را تصویر آن را به مسائل و گفتم گفت های درونی ۲ سازمان و نهاد گره زد.

اگرچه معتقدم حتی در دعواها- اگر خدای نکرده باشد- هم نباید رفت سراغ مسائل فرهنگی، بگذارید، فردوسی حرفش را بزند. بگذارید، نسل امروز که دشمن می خواهد این نسل جوان در برهوت بی هویت دست و پا بزند، از زبان فردوسی با هویت خود آشنا شود. بگذارید، «هفت خان» رستم را بخواند، تا رامبو برایش قهرمانی بی بدیل جلوه نکند و به بیراهه اش نکشاند! بگذارید، نسل امروز که از قضا جست وجوگر هم هست، بداند رستم چگونه از سهراب و آرزوهایش گذشت تا ایران سرفراز باقی بماند، بگذارید این ها را بداند و یاد بگیرد در برابر درازدستی ها به کشور و انقلابش باید از جان جانانش هم بگذرد. فردوسی حرف بد نمی زند، حرف های او را باید به جان شنید و بر صفحه دل حک کرد. نباید این حرف های بزرگ را آن قدر کوچک کرد که در چالش ۲ اداره از دو نهاد به این روز درآید. این تنها حرف من نیست، حرف خیلی هاست که دیروز و پریروز، از ماجرای پاک کردن تصاویر شاهنامه از دیوارهای میدان فردوسی مشهد، به شدت دل آزرده بودند و بعضا گریستند.

آن ها می گفتند چرا با فردوسی، چرا با فرهنگ دینی و ملی ما می خواهند مسائل خود را حل کنند. آیا واقعا  راه دیگری نبود؟بگذریم. آن تصاویر پاک شد. اما دیوار سفید است و خواست بسیاری از اهل فرهنگ از مسئولان فرهنگ دوست و متعالی اندیش آستان قدس رضوی، احیای دوباره این تصاویر است. من خود این درخواست را شنیده ام.

پس به قلم درمی آورم و باورم را گروی این سخن می گذارم که بزرگان آستان امام رضا علیه السلام همواره به تعالی اخلاقی و فرهنگی جامعه عنایت دارند و اجازه نخواهند داد مسائل وجود آمده میان برخی بخش های این نهاد مقدس و بزرگ با شهرداری، به محرومیت مردم از خوانش تصویری شاهنامه منجر شود.

هنوز وقت هست هنرمندان هم برای بازآفرینی آن تصاویر آمادگی دارند لذا امیدواریم به همت بلند، بلندمردان عرصه فرهنگ و خدمت در آستان قدس و شهرداری، دگرباره به شاهنامه خوانی در میدان فردوسی بپردازیم...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1390/03/18 شماره انتشار 17854