جامعه نو

وقتی اعتیاد غیرت را هم می سوزاند
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
 

 قدیم ها، مرد بود و قولش. حرف که می زد، سرش را حاضر بود بدهد برود، اما حرفش، اما قولش باید عملی می شد. همین هم بود که یک تار سبیل مردان آن روزگار هزار بار از چک و سفته های امروز معتبرتر بود. وقتی یک مرد حرفی می زد، قولی می داد همه مطمئن بودند آن قول عملی می شود. می گفت فلان روز -مثلا- کالا تحویل می شود، می شد. برای آن برنامه ریزی می کرد. اما امروز، حرف ما نه دو تا که هزار تا می شود. قول ها، عملی نشده از یاد هم می رود و طرف انگار یادش می رود چک دست مردم دارد، کار مردم دست اوست و باید تحویل دهد. یادش می رود باید اجاره خانه اش را بدهد، یادش می رود باید کار مردم را راه بیندازد، یادش می رود، زن و بچه اش چشم به راه عملی شدن قولش هستند و... یادش می رود... یادش می رود... یادش می رود... همه چیز یادش می رود. حتی زندگی! فقط یک چیز را هیچ گاه فراموش نمی کند و سر وقت ببخشید، سر وعده انجام می دهد و آن خودسازی است! خودش را می سازد، حتی به قیمت سوختن خیلی چیزها، حتی آرزوهای همسرش، بچه هایش، حتی زندگی آن ها. همین چندی پیش بود که بانویی از شهروندان در تماس با نگارنده از بلای خانمان سوز و انسانیت کش اعتیاد می گفت که بر زندگی اش آوار شده بود و مرد که روزگاری برایش الگوی غیرت بود، حالا از او می خواست بی غیرتی کند تا این «شبه مرد» بتواند بدهی هایش را بدهد. از زن می خواست، شمع جمع های پلشت چشم و پلشت کردار باشد تا... حالا زن می سوخت از این همه بی غیرتی. صدای ناله اش را، اما، گویا کسی نمی شنید. یک خبر دیگر هم شنیدم که دعا می کنم هیچ کس نشنود و آن این است که پدر، که باید مظهر لطف و عزت و غیرت باشد، همه آن ها را با اعتیاد تاخت زده بود و حالا می خواست برای دخترش نوبت بفروشد! ببخشید. از این دست پلشت خبرها هست که آدم از شنیدنش عقش می گیرد چه رسد به نوشتنش، که واژه ها هم شرم دارند، اما متاسفانه هست. در همین شهر و دیار کم نیستند، گرفتاران اعتیاد که خیلی چیزها را باخته اند... بگذریم. کاش از غیرت مردان دیروز، که فرقشان هم اگر دو تا می شد، حرفشان دو تا نمی شد، در جان این شبه مردان، ذره ای می بود آن وقت می شد، امید بست که از دام اعتیاد هم می شود رست اما آیا آن ذره غیرت پیدا می شود؟ اگر این ذره پیدا شد، آن وقت می شود بذرش کرد و کاشت تا به اندازه همه معتادها، درخت غیرت بروید و دوباره آن ها را به زندگی برگرداند....

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1390/03/19 شماره انتشار 17855 /صفحه۶/جامعه