«آدم» پیدا کنید...
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
پیام بود

که پیامک می شد

تا هشدارمان دهد

به فصل فراموشی

که هوشیار باید شد

بیدار باید بود

که شیطان

حتی شیطان هم

پی آدم می گردد

انگار

این بار برای سجده کردن

و هشدار بود این پیام

این پیامک

هر چند

-نه بر سبیل حقیقت

که بر سبیل تامل

پیامک این بود؛

گویی زمان آن

رسیده که شیطان

-آن سجده گریز نخستین-

هم حتی

به فریاد بگوید

«آدم» پیدا کنید

به خدا سجده می کنم!

آری آدم پیدا کنید...

آدم شویم

نه در هوس سجده شیطان

بل برای عبودیت

در مسیر ایمان

آدم شویم

در فهم آیه قرآنخراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1390/03/22 شماره انتشار 17857 /صفحه٧/فرهنگی