کرامت با شما کمال می یابد یاجوادالائمه
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

خورشید

 شرابه ای از نگاه شماست

 که به عدالت قسمت می شود

 تا قسط روشنایی مردمان

 عقب نیفتد

 شما آنقدر «سخی» هستید

 که در سرایش نور

 حتی خانه های کور را هم بی بهره نمی گذارید

و زمین های دور را نیز

به فصل باران

 کرامت با شما معنا می شود

 که دشمن را

 - حتی-

 «حرزنشین» امان خویش دارید

شما جوادالائمه اید

 و جواد الامان نیز هم

 و ما «مهرنشین» مهربانی های شمائیم

 که نه غریب

 که غریبه -هم- نمی شناسد

 مهربانی شما

 سفره ای است

 به وسعت عشق

 و هرکه عاشق تر

 برخوردارتر

شما صاحب خانه اید

 و صاحب کرامت نیز هم

 این مائیم

 که باید

 جامه کاهلی

 از تن به در کنیم

و به طلب آئیم

 به طلب همه زیبایی ها

 و نیکی ها

 و خیرها

 آن هم نه به کوچکی دامن خویش

بل به بزرگی و بزرگواری دستان شما

 که جوادالائمه اید

 و جوادالکرامت نیز هم

و ما

 همه خانه زادان و خانه نشینان حضرت رضا

 به روشنایی چشمان آقامان

-علیه السلام-

که با طلوع شما

 - علیک السلام-

 می درخشد

 دل و دیده روشن داریم

 یا جوادالائمه

 یا جوادالنور!

خراسان - مورخ دوشنبه 1390/03/23 شماره انتشار 17858 /صفحه اول و ۲