خاتمی و انتخاب بد!
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
۱۶ آذر روز دانشجو مبارک! ياد سه آذر اهورايی در قلب ازاديخواهان تا ابد زنده باد .به نظر من عدم حضور خاتمی در ميان دانشجويان انتخاب ميان بد و بدتر بود .او هم بد را بر گزيد:نيامدن!اين را فعلا داشته باشيد در فرصت مقتضی دلايل اش بر زبا و قلم خواهد رفت .