عشق وجوانی با طعم اعتکاف
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
تصویرگردی در مساجد مشهد

جوانی فصل عشق است

فصل بی قراری

فصل پرواز

فصل آواز

در کوچه باغ های زندگی

فصل چشم است

گاه دیدن

و خوب دیدن

و خوب ها را

و خوبی ها را دیدن

چنین است که اعتکاف

یک عبادت جوان می شود

و چراغ روشن جان

برای روشن کردن جهان

بر مدار ایمان

... و جوان یعنی این

یعنی اعتکاف

یعنی معتکف

یعنی نماز و راز

و نیاز و ناز

جوانی

فصل پاکی است

فصل ترجمه آیات

تجلی آیات

و تجربه آیات

و جوان ایرانی

یعنی این

قامت کشیده در مسجد خدا

بر مدار دعا

برای خدا

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1390/03/29 شماره انتشار 17862 /صفحه٣/آینه تماشا