هم چشمی، آقا دزده و تلویزیون ۵ میلیونی
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
 

 چشم هایت را ببند اگر می خواهی در جهنم، در هر دو دنیا به رویت باز نشود. اگر هم می خواهی چشم هایت را بازکنی، بالا غیرتا به «هم چشمی» باز نکن که نه تنها از دیدن که از شنیدن هم پشیمانت می کند. «هم چشم» که شدی، سایه ات را که با همسایه ات سنجیدی و درآمد و «دست مایه ات» را که به ترازو نگذاشتی، آن وقت به وادی می افتی که در همین زندگی هم سرمه جهنم را به چشمت خواهد کشید. هم چشمی را که بی حساب وارد زندگی بی کتاب کردی، مجبور خواهی شد برای درست کردن حساب زندگی ات دست به بی حسابی هایی انسانیت سوز بزنی. اجازه بدهید، از یک ماجرا بگویم که چندی پیش در همین مشهد خودمان اتفاق افتاد، قهرمان این ماجرا، یک جوان بود که چشم به هم چشمی بازکرده بود و نمی توانست در جهنم حس حقارت و ولع فزون خواهی را بر خود ببندد لذا دست به سرقت زد و سی میلیون تومان را دزدید. روز بعد یا روزهای بعد، اولین برداشت او از پول سرقتی، مبلغ ۵ میلیون تومان بود که پای یک دستگاه تلویزیون LED رفت، تا چشم دیگران را در بیاورد اما غافل از آن که جناب دزد گرفتار در چشم و هم چشمی، چندان فرصت نخواهد یافت که با بقیه پول هم چشم  دروهمسایه و قوم و خویش را درآورد که حتی نخواهد توانست چند فیلم و سریال با این تلویزیون ببیند بلکه دستنبدهای سرد قانون او را از خیال گرم «پزدادن» بیرون خواهد آورد. به پرونده های دیگر خلاف ها که با هزار ظاهر قشنگ اتفاق می افتد. از رشوه، که هدیه و شیرینی خوانده می شود و دزدی از بیت المال که اختلاس نام می گیرد تا کلاس آقایان پایین نیاید تا دیگر راه های «تحصیل مال نامشروع» که شنیده ایم و می دانیم یا حتی نشنیده ایم، می تواند از چشم و هم چشمی شروع شده باشد و برای پر کردن چشم خویش و کور کردن چشم دیگران دست به این کارها آلوده شده باشد. حال آن که اگر چشم بگیریم برداشته های دیگران، خواهیم توانست با حلاوت استغنا و بلندنظری و طبع کریمانه، از اندک داشته خود آن قدر لذت ببریم که تحصیل کنندگان  مال نامشروع از انباشت آن همه ثروت از آن بی بهره بمانند. یادمان باشد، این که در آموزه های دینی می خوانیم نگاه کردن تیری است از تیرهای شیطان صرفا به معنای پلشت چشمی اخلاقی نیست. پلشت کرداری و حرام خوری و کسب حرام به دنبال چشم وهم چشمی هم می تواند باشد. اصلا به معنای هر نگاهی است که آدمی را به حرام وا دارد، خب، چه حرامی بالاتر از سرقت، اختلاس یا تحصیل مال نامشروع که زندگی را، دنیا را و آخرت را جهنم می کند؟

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1390/04/13 شماره انتشار 17874 /صفحه۶/جامعه