جامعه نو

خورشید به طلوع تو چشم روشن دارد
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠
 
 
 
رویای صادقه من

محقق خواهد شد

و تو از قبله ترین افق

طلوع خواهی کرد

و چشم خورشید

و ماه و زمین را

یک جا روشن خواهی کرد

تا ما

اهالی سیاره زمین

آغاز ستاره شدن خود را

جشن بگیریم

و ردای امامت زمین را

بر دوش افکنیم

و سند این سیاره را

به ارث ببریم

رویای صادقه من

محقق خواهد شد

و من

در کنار همه مستضعفان

شما را

به استقبال خواهم آمد

آن روز

باران خواهد بارید

چشمه ها خواهند جوشید

و زمین

-رفع عطش کرده-

همه داشته هایش را

به پیش خواهد آورد.

 

و درخت ها

پرمیوه ترین

فصل خود را

با خنده کودکان یتیم

جشن خواهند گرفت

سفره ها پر از نان

خواهد شد و

سینه ها

پر از مهر

دیگر کسی

نه اخم بر چهره خواهد آورد

و نه خط های چهره دیگری

را خواهد شمرد

خاطرات بد از یادها خواهد رفت

و دیده ها

دیده بان دل خواهد شد

و جز پیغام زیبایی

تصویر زیبایی

مخابره نخواهد کرد

آن روز

دست ها درست

ترازوها درست و...

دین ها درست

خواهد بود

و سر همه کوچه ها و خیابان ها

و میدان ها

یک تابلو نصب خواهد شد

عدالت!

عدالت نام همه مکان ها

خواهد شد و عادل صفت همه آدم ها

و چقدر خوشبخت اند

مردم روزگار شما آقا

و چقدر خوشبختیم ما

که به نام شما

به یاد شما

و در انتظار دولت شما

بی تابی می کنیم

و رویای صادقه من

محقق خواهد شد

و شهدا پیشاپیش مردم

به استقبال

خواهند آمد

روبه قبله

آماده برای نماز...

خراسان - مورخ شنبه 1390/04/25 شماره انتشار 17884 /صفحه اول و دوم