سوختن و ساختن و نگداختن
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
گزارشی از کار درکارگاه شیشه گری با کوره های 1800 درجه سانتیگراد

آب با دمای ۱۰۰درجه سانتی گراد داغ می شود، غل غل می کند و هرم آن دست را می سوزاند. روغن با دمای بین 120-290 درجه داغ می شود آن قدر که نمی شود به آن نزدیک شد. گاه حتی با دستگیره هم که ظرف روغن داغ را برمی داری دستت می سوزد. حالا حساب کن گرمای شیئی به ۱۸۰۰درجه سانتی گراد برسد فکر می کنی می شود به آن فضا نزدیک شد؟ اگر چند کوره کنار هم در یک فضا به تولید این گرما مشغول باشند چه؟ تصور کن چه می شود.شاید بگویی فضا مثل جهنم می شود. چیزی که کارگر کارگاه هم گفت تا سختی کار را بیان کند، من اما به چهره هر کارگر که نگاه می کردم به فهم تازه ای از بهشت می رسیدم. من دست هایی را مشغول به کار می دیدم که عطر بوسه پیامبر از آن تراوا بود. عطری که آن فضای داغ و سوزان را خنکای معرفت می بخشید.من در کارگاه بلورسازی صالح آباد جاده بهشت زهرا، به فهم تازه ای از عبودیت و عبادت رسیدم. جایی که اراده انسان سختی کار را رام می کرد و هور هور کوره ها را در هوهوی نگاه کارگران حقیر می کرد.

روایت همکار عکاس ما را بخوانید:دوربین را آماده می کنم، چشم می گردانم در کارگاه و شاتر می زنم تا تصاویری بگیرم از صداقت هایی که در چهره ها موج می زند تا بگویم هستند در کنار ما، کسانی که به کارهای فوق طاقت مشغولند تا با هنر دست، صنعتی بیافرینند و زیبایی را فرا دید من و تو بگذارند پس تو هم وقتی بلوری یا به اصطلاح قدیمی ها، «شیشه فوتی» را در دکورخانه می گذاری، یادت باشد چه دست ها به کار شده است و چه طاقت ها به همسایگی آتش کشیده شده است تا چشم من و تو به میهمانی زیبایی برود.شاتر می زنم و چشم می گردانم و می اندیشم وقتی دمای طبیعی 37.5 بدن با ۲درجه بالا و پایین شدن باعث اختلال چشم می شود، چگونه این مردان در این فضا که برای من نفس کشیدن هم مشکل است، کار می کنند آن هم روزی ۱۰ساعت!

پاسخ اش را کارگری میانسال با لبخند می گوید: باید مرد کارهای سخت باشی و من می شنوم، اما نمی فهمم اینان که جان سخت نیستند این فضای سخت و این کار سخت را چگونه تاب می آورند؟حالا، هر جا بلوری می بینی، جامی شیشه ای به هر رنگ، جلوی چشمت قرار می گیرد، یادت باشد دل ها و دیده ها و دست ها به کار ساخت آن شده است و گویای جهنم گونه تحمل شده است تا فرصتی بهشتی برای تماشا فراهم شود....

 خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/04/29 شماره انتشار 17887 /صفحه20/گزارش تصویری