رعایت به قانون، بهترین هدیه برای پلیس
ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
 
  آدم تا وقتی تکیه گاه دارد، خاطر آسوده دارد و وقتی خود را پشت به کوه می بیند و پشتوانه اقتدار دارد، خیالی آرام دارد. زمانی که می داند اگر تندترین باران ها هم ببارد، چتری هست که او را در پناه خویش گیرد، از آرامش سرشار می شود آن قدر که گاه یادش می رود تکیه گاه را، کوه را، چتر را، پشتوانه را یادش می رود خود چتر در معرض باران است و کوه خود در لبه پرتگاه. این را گفتم تا به یاد آورم وقتی ما «آرام می خوابیم آقا پلیسه بیداره».

وقتی در شهر و روستا، در آرامش زندگی می کنیم و خود را در میان کوه های مهربان امنیت می دانیم، مرزبانان این مرز و بوم در نقطه صفر خطر، تمام قد می ایستند. اگر کوه ها از به هم پیوستن ذرات خاک شکل می گیرند، سلسله جبال امنیت هم با نفس به نفس سربازان و مرزبانان و پلیس در جایگاه های مختلف شکل می گیرد.

پس یادمان باشد دست هایی را که نمی بینیم اما به کار ارتقای امنیت هستند، یادمان باشد، چشم هایی که بیدارند تا کسی خواب خوش ما را برنیاشوبد.

یادمان باشد اندیشه هایی که مدام برای تدبیر امور و تعالی آرامش و افزایش آسایش ما تلاش می کنند...

پس به حرمت این یاد، آن یادآفرینان را حرمت بگذاریم. کار سختی نیست فقط صبح که نماز می خوانی، در قنوت دستان و دعاهایت آن ها را هم به یاد آور. در خیابان پلیس سر چهارراه را به لبخندی، صبح به خیربگو. خودرویت را که در محل درست پارک می کنی، با قفل فرمان، خسته نباشید گوی سربازان امنیت آفرین باش و با رعایت مقررات همیشه و در همه جا هم به خود و هم به قانون و مجریانش ادای احترام کن. در مواجهه با خطر و خلاف، در کنار پلیس باش، تا خلافکاران خطرآفرین، بیشتر احساس خطر کنند و بدانند جبهه تو و پلیس آنقدر قوی است و دیوارش آن قدر محکم که خلافکار را سر خواهد شکست.

کار سختی نیست تکریم پلیس. همین که مراقب باشی تا فرزندت راه به خلاف نبرد و او را از کمینگاه سوداگران مرگ تا وادی سلامت و زندگی برسانی، همین که مراقب باشی گردهای آلودگی بر دامن عفت زن و دختری ننشیند، همین که مراقب باشی، چشم هایت و چشم اهالی خانواده ات به پاکی باز شود و جز زیبایی نبیند، همین که قانونی رفتار کردن و مفید زندگی کردن را به خودت یادآوری کنی و به خانواده ات آموزش بدهی، خود بالاترین قدردانی از پلیس است.

مگر پلیس چه می خواهد جز همراهی تو در آن چه قانون به عنوان وظیفه و دین به عنوان تکلیف برای او مقرر کرده است و آن هم خوب زندگی کردن و حفاظت از خوبی های زندگی است. پس خوب بودن ما، بزرگ ترین هدیه به پلیس خوب است، هر چند نه او ما را ببیند و بشناسد و نه ما او را به سلام ببینیم و به نگاه بشناسیم....

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1390/07/16 شماره انتشار 17951 /صفحه۲