جامعه نو

پدر و مادرها هم مراقب رفتار خود باشند
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠
 
 
 
جامه سیاهش، نشان از اتفاقی سیاه در زندگی اش داشت و چشمانش- که به قرمزی می زد- خبر از روزگار زمستانی و پرباران داشت. چهره غمگین اش نشان از یک داغ داشت که بر باغ زندگی حتی باورهایش افتاده بود. مرد که به تحریریه روزنامه آمده بود از دردهایی می گفت که برای درمانش، نباید پیش پزشک رفت بلکه همه ما باید طبیب رفتار خود باشیم و هرکه تجربه ای بیشتر دارد، دانش افزون دارد، از جایگاه بالاتری برخوردار است، باید طبیبانه تر از همه کس رفتار کند این که می گویند «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر» می تواند ناظر به این مطلب هم باشد که هرکه عمرش بیش، دانشش بیش، تجربه اش بیش باید صبر و متانت و مهربانی و توان هدایتگری اش هم بیشتر باشد. درست هم می گفت. بزرگی که فقط این نیست که هرچه سن شناسنامه ای ات بیشتر شد، فقط دیگران به تو احترام بگذارند، حرفت را بشنوند و بالاتر از «چشم» نگویند. بزرگی که تنها به پرشمار کردن صفحات تقویم زندگی و گذر روزگاران نیست که اگر بود کوه های بزرگ که از اول پیدایش زمین بوده اند از همه لازم الاحترام تر بودند.انسان فقط به گذر روزگار بزرگ نمی شود، بلکه مسن می شود و شاید هیچ وقت بزرگ نمی شود. برای بزرگ شدن باید از فرصت ها استفاده کرد، باید رفتار بزرگان را آموخت نه این که فقط به طلوع خورشید و غروب آن و گذر یک روز دلخوش بود که باز یک روز بزرگ تر شدیم؛ این مرد جوان، می گفت شما همیشه به جوانان نصیحت می کنید، همه هم این کار را می کنند، انگشت اشاره همه به سوی جوانان است که بشنو و بپذیر و به کار ببند، اما آیا کسی فکر کرده است که گاه رفتار نسنجیده بزرگ ترها و حتی پدر و مادرها چه فجایعی به بار می آورد؟ آیا احساس نیاز نکرده ایم که باید بزرگ ترها و پدر و مادرها را هم به نیکی نصیحت کرد و به خیر راه نمود تا رفتارشان با فرزندانشان انسان ساز باشد نه انسانیت سوز؟ این شهروند سیه پوش، داغدار اشتباهی بود که به قیمت جان یک جوان تمام شده بود و می خواست به بزرگ ترها یادآوری کند در رفتار با جوانان، مشی تعامل را در پیش گیرند نه راه تقابل را که نتیجه تقابل معمولا شکننده، سخت و گاه جبران ناپذیر است حال آن که تعامل، همواره نتیجه سازنده دارد و همواره فرصت را برای بهتر شدن مهیا می کند. این هم حرف درستی بود زیرا کسانی که به کوچه تقابل می روند معمولا پرآسیب بر می گردند، اما آنان که راه تعامل را در پیش می گیرند، به رستگاری نزدیک تر می شوند، پس ما و به ویژه بزرگ ترها باید تعامل را به رفتار درآوریم..

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1390/08/08 شماره انتشار 17970 /صفحه۶/جامعه