از اوج گیری معرفت در عرفات تا ذبح منیت ها در «منا»
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
 
 
عشق است

به هر زبان که بخوانی

به هر نگاه که ببینی

به ذکر بایستی

به ناز نشینی

عشق است

به هر طرف که کنی رو

به هر حدیث کنی خو...

عشق است عرفه

معرفت است عرفات

وقتی که دست ها

به دعا در پرواز

لب ها

به دعا در ناز

واژه ها در قنوت به نماز

عشق است عرفات

شور است عرفه

روز بخشش...

و سرزمین بخشش

و تو درس آموز

کلاس مهربانی

در عرفات عارف می شوی

شور شیدایی

بال پروازت می شود تا مشعر

سرزمینی که تو را

از شعر تا شعور

از فرش تا عرش بر می کشد

و تو یک گام

و تو یک گام 

 به حاجی شدن 

 نزدیک تر می شوی 

 آری مشعر

یک قدم مانده به صبح است 

 تنفس  در حوالی ملکوت

و تو خوب می دانی 

 گذر از مشعر 

 رسیدن به «منا» است

پس از همه خویش 

 - از همه لحظه های تاریک -

دست می شویی 

 و جان را 

 - تابناک تر از همیشه -

مهیای تغزل می کنی 

 ناز نازان 

 خرامان خرامان 

 به «منا» می رسی 

 در حالی که هیچ «منیتی» نمانده است 

 هر چه هست اوست

هر چه هست دوست 

 و تو به فصلی شکوفا می شوی

که از خود گذشته ای 

 قربانی می کنی خویش را

- گوسفند بهانه است -

تو خویش را قربانی می کنی

خود شکن می شوی 

 تا به ابراهیم 

 آن بت شکن اقتدا کنی

الله اکبر! 

 و... الله اکبر 

 تنها برای قامت بستن نماز نیست

برای ناز کردن هم

 تکبیر باید گفت و تهلیل

و تو می گویی 

 فدیه قربانی می شود

و تو سر می تراشی 

 به نشانه گذشتن از سر

و از جان 

 در حضرت جانان

و... حاجی می شوی 

 مبارک بادت این عشق

و مبارک باد 

 فرخنده عید قربان...

خراسان - مورخ یکشنبه 1390/08/15 شماره انتشار 17976 /صفحه اول و دوم