تو ماندگارترین دوست من هستی کتاب
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
 

گویاتر از تو 

 سراغ ندارم 

 دانشی دوست ساکت من! 

 برای گفتن 

 نباید همیشه فریاد زد 

 -صدف، مروارید را با دهان بسته حفظ می کند- 

 گوهری ترین گفتنی ها 

 ساکت ادا می شود 

 و سکون و سستی را 

 یک جا برمی آشوبد 

 تو ساکتی

 اما ساکن نیستی 

 کلمات تو 

 فانی است در سکون رکود آفرین 

 تو رکورد فریاد را هم می شکنی 

 هر چند بی صدا 

 دانایان را 

 آنانی که دانش را با فرهیختگی 

 زندگی می کنند را 

 به تو تشبیه می کنند؛ 

 او خود یک کتاب است 

 یک کتاب زنده! 

 نه این که تو زنده نیستی 

 که زنده ای و زندگی ساز 

 اهل روشنی و راز 

 هر جا تو هستی 

 نور هست 

 زلالی هست 

 زندگی هست 

 وجه شبه میان تو 

 و مردان دانشی

 همین زندگی همیشگی است 

 سیاهی 

 می شود سپیدتر از سپید باشد 

 می تواند نور باشد 

 می تواند روشنی بدهد 

 چنان که از سطور سیاه تو نور می تراود 

 هر صفحه تو 

 چشمه ای از خورشید است 

 و کلمات تو 

 عطش زدای 

 اندیشه هایی که تشنه اند 

 و چشم هایی 

 که پی لقمه های معرفت

 به کوچه گردی تو می آیند 

 که به وسعت یک جهان گسترده ای 

 هر سطر تو 

 - اگر چه به رنگ سیاه- 

 جاده ای است به سمت روشنی 

 و هر فصل تو 

 تجدید بهار است 

 در همه فصل ها 

 تو کتابی 

 یک باغ پرگل 

 پرمیوه 

 و پر از هر چه زیبایی است 

 می شود تو را بو کشید 

 و دل انگیزترین رایحه ها را 

 در جان جاری کرد 

 می شود طعم میوه های بهشتی را 

 در کلمات تو جست 

 می شود با تو همه زیبایی ها را دید 

 تو ماندگاری کتاب 

 ماندگارترین دوست من 

 و دوست همه انسان ها 

 جاودانه ترین معجزه هستی 

 و عاشقانه ترین گفته های خدا 

 برای آدم ها هم 

 کتاب است 

 پس تو را عزت مضاعف است 

 ما به عزت تو عزیز می شویم 

 کتاب ای دانشی دوست ساکت من!

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1390/09/01 شماره انتشار 17988 /صفحه۸/همشهری سلام