انگار در مقابل حرم ایستاده ایم...
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
این روزها شهر حال و هوایی دگر دارد
 

مظلوم حسینم

مظلوم حسینم...

این نوایی است

که از کوچه ها

به گوش می رسد

و برجان ها می نشیند

این صدای آشنا

تر جمان کلام حق است

که آن روز سرخ

-عاشورا-

زمین و زمان

از زبان بی بی فاطمه(س) شنیدند

و به گوش جان گرفتند

و محرم به محرم

نقل کردند

و نوشتند

تا امروز

من و تو

عمق مظلومیت کربلا را

در این واژه دریابیم

مظلوم حسینم

مظلوم حسینم...

گویی ملک و ملکوت

به این آوای جان گداز

سوگواری می کند

برحسین(ع)

و از آن روز

تا امروز

و تا هر روز

هر محرم

هر شهر به هر اندازه که شیعه است

این آوا را فریاد می کند

و مردمان

می نویسند آن را

می خوانند آن را

و می شنوند آن را

و با ایمان خویش

بیعت می کنند

برای رفع مظلومیت از مکتب حسین(ع)

قامت افرازند

مظلوم حسینم

مظلوم حسینم

این روزها

در هر کجای شهر

در کوچه های مشهدالرضا(ع)

که روی آسمان همین آواست

و زمین نیز هم

پس به کوچه باید رفت

کوچه گردی این جا/این روزها

سیاحت عشق است

از شرق دل تا غرب جان

اما حرف غروب نیست

که نام حسین(ع)

فقط طلوع است

بی غروب

پس باید رفت

این روزها

شهر، حال و هوایی دگر دارد...

خراسان رضوی/پنجشنبه۱۰/آذر۹۰ ۱۳شماره۱۷۹۹۶ ویژه نامه۲۰۳۰/صفحه۵ /مصور