جامعه نو

شیارهای خیابان برای کاشت چیست؟
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
 
 

روز اول که از بولوار شهید بابانظر، همان صدمتری معروف و از جلوی میدان باری نوغان رد شدیم و شاهد شیارهایی در خیابان بودیم. باذی به غبغب انداختیم که کارها در شهر ما بسیار پرشتاب به سرانجام می رسد. ما که از میدان امام حسین(ع) گذشته بودیم، همین طرح موفق را هم گواه سخن کردیم که یادتان هست روزگار میدان چه بود و طرح کی شروع شد و خیلی زود -شاید هم بیشتر از زمان وعده داده شده- به بهره برداری رسید. حالا هم مطمئن باشید، روز از چند افزون نشده، خیابان مثل آینه می شود! اما...

اما مثل آینه نشد، نه این که روز از چند فزون نشد که به ماه رسید و از چند ماه هم فزون شد، اما خیابان شخم خورده همچنان باقی ماند. حالا هر وقت از آن خیابان می گذریم حتی اگر آقای راننده، وعده اولیه را به یادم نیاورد؛ من خود شرمنده حرفی می شوم که زدم. سعی می کنم سخن به جاهای دیگر بکشد تا باز آقای راننده، حرف را به شخم خیابان نکشاند و نگوید، اگر قرار کاشت و داشت و برداشت هم بود باید تمام می شد! راست هم می گوید مگر یک فصل کشاورزی چقدر است؟ خب، اگر در شیارهای خیابان، هرچه می کاشتند تا حالا به بار نشسته بود اما....

بگذریم. در مشهد کار فراوان انجام می شود، شهر هر روز زیباتر از روز قبل چشم ها را به خود می خواند، خیلی جاها کارگران مشغول کارند و ما هم از این طرح ها، کم خبر و گزارش ننوشته ایم اما گاه کارهای کوچک، مثل شخم خیابان که برای آسفالت است، حلاوت کارهای بزرگ رادر کام شهروندان به تلخی می کشاند حال آن که با یک روکش آسفالت می شود از این مسئله جلوگیری کرد. اصلاح این قطعه، حتی از نظر ترافیکی نیز، آن قدرها نمی تواند وقت گیر باشد که آن را بتوان توجیهی برای چند ماهه شدن عمر شیارها دانست. مگر این که بخواهند با طرحی کلان، به چاره  کار ترافیک منطقه برخیزند که گاه ایجاد یک گره، امتداد خودروها را تا پل فجر می رساند...

من هر روز از آن خیابان رد می شوم. سعی می کنم آقای راننده وقتی از شیارها عبور می کند، حواسش نباشد تا نپرسد و من بی پاسخ نمانم. آخر کم از تلاش و تکاپوی شهرداری ننوشته ایم و کم امید مردم را به طرح ها گره نزده ایم... پس باز هم بگذریم!

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1390/09/27 شماره انتشار 18008 /صفحه۶/جامعه