خواب دیدم میوه ارزان شده بود!
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
 

یک جعبه نارنگی کنار می گذارم. چقدر بزرگ و شفاف و خوش مزه است، از ظاهرش پیداست. پرتقال های تامسون هم از آن کم نمی آورد بماند، که شیرین تر هم هست. وای وای، آن سیب های سرخ چنان چشمم را می برند که دل هم به دنبالش می رود. آقا لطفا یک جعبه هم سیب قرمز لبنانی، یک جعبه هم کیوی بگذار لطفا بزرگ و رسیده باشد،... نه این نه، آن یکی جعبه را بگذار، خب موز که نمی شود نباشد، لطفا ۱۰کیلو موز از اون خالداراش بگذار. حالا رسیدیم به هندوانه که اصل کار است و گل شب چله، یلدا بی هندوانه که صفا نمی دهد.

لطفا ۲هندوانه درشت هم بگذارید و فاکتور کنید، عجله دارم. این هم پولش این هم ۱۰هزار تومان، بقیه اش هم باشد برای بچه ها!... یک دفعه از خواب می پرم ! چه خواب شیرینی بود، چه خواب پرمیوه ای، مگر خواب میوه ببینیم که دیدیم، شاید خیلی ها خوابش را هم نبینند. من که پریشب خواب دیدم،چون قبل از آن، وقتی به خانه می رفتم و مسیر را از خیابان آیت ا... عبادی انتخاب کردم که میوه فروشی زیاد است و نسبتا قیمت ها هم مناسب است، اما این «قیمت مناسب» برای جیب ما «نامناسب» بود.

راحت عرض کنم، قیمت پرتقال کیلویی ۱۷۰۰تومان، نارنگی ریز ساری در هم ۱۲۰۰تومان، لیموشیرین ۱۵۰۰تومان و... برای ما زیاد بود، تازه این ها در هم بود و ارزان، والا در بالاشهر که جرات خیلی ها نیست میوه را قیمت کنند چه رسد که بخرند، بنده خدایی می گفت، تهیه چند کیلو میوه از چند قلم، ۵۶هزار تومان برایش آب خورد، ببخشید پول خورده والا آب هم حالا قیمتش آن قدر بالاست که حق ندارد چیزی آب بخورد! بگذریم، آیا کسی به فکر تنظیم بازار هست، یا بازار همین جوری تنظیم است و مسئله از تنظیم نبودن ماست؟ این بار بگذاریم و بگذریم، یعنی همه میوه هایی را که در خواب دیده ایم هم باید بگذاریم و راه خود بگیریم و برویم و به این زمزمه که؛

خواب دیدم

میوه ارزان شده بود

گوشت ارزان

هم فراوان شده بود

خواب دیدم

همه چی ارزان است

مفت مفت است

شبیه جان است

خواب دیدم

جیب من پرپول است

لیک پول ها همه از ایشان است

دست من خالی است

دل من ویران است

خواب دیدم

میوه ها ارزان است...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1390/09/30 شماره انتشار 18011 /صفحه۲