جامعه نو

جریمه های جدید از امروز اعمال می شود
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
 
 
 

خیلی دوست دارم بدون این که حرفی از جریمه و برخورد و یا به قول امروزی ها، اعمال قانون در میان باشد، همه ما قانون را رعایت کنیم و با این رعایت، هم به خود و هم به دیگران و هم به قانون احترام بگذاریم. من اصلا ترازو گذاشتن و سبک و سنگین کردن داده ها و به دست آورده ها را دوست ندارم، نه در عبارات و نه در رفتارهای اجتماعی. وقتی امام علی(ع)، آن اسوه بزرگ انسانیت در عبادت خویش هم از عبادت تاجرانه پرهیز می کند و هم تقوای دوری از عبادت از سر ترس و... دارد و خداوند را چون شایسته عبادت یافته است، عبادت می کند، ما نیز باید چنین سویه نگاهی داشته باشیم عجیب است، ما که در عزیز داشتن فرزندان خود هیچ گاه ترازو وسط نمی گذاریم، چطور به خود اجازه می دهیم در عبادت ها و در رفتارهای اجتماعی و حتی در احترام به خود فوری کفه های ترازو را میزان می کنیم، تازه این در مورد آدم خوب های ماست والا ترازوی خیلی ها فقط یک کفه دارد و آن هم خودشان هستند و منافع شان. قانون هم تا وقتی قابل رعایت است که منافع آنان را تأمین کند والا اگر قرار باشد برایشان محدودیتی ایجاد کند، هر چند باز هم منافع غیرمستقیم این محدودیت به آنان برسد باز قانون را بر نمی تابند درست مثل رانندگی ما و نوع رعایت قانون که در رفتار ما نهادینه شده است که انگار قرار نیست به هیچ صراطی مستقیم شویم.

برخی از ما نه حرمت قانون را نگه می داریم و نه به حق الناس که در رعایت نکردن قانون بر ذمه ما بار می شود توجه داریم. نه یادمان می ماند که مثلا رعایت نکردن حق تقدم چیزی است مثل سرقت زمان و حق دیگران که در قیامت هم باید پاسخ گو باشیم اما... حالا هرچه بود گذشته، اما از امروز قرار است قانون جدید جرایم رانندگی اجرا شود. مبلغ جریمه هم آن قدر هست که به اصطلاح برای نقره داغ کردن متخلفان کافی باشد و از امروز هر کس قانون را نادیده بگیرد، داغی درفش آن را روی گونه حس خواهد کرد به دیگر عبارت، از امروز قبض های جریمه ۵۰ هزار تومانی و صد هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی صادر می شود و فرد متخلف اگر رفتار ترافیکی خود را اصلاح نکند، کمتر از یک هفته، هم معادل قیمت خودرویش را خواهد باخت و هم گواهی نامه اش را، پس اگر چیزی به نام حق دیگران و حرمت قانون و احترام به خود و... برای برخی ها معنا ندارد، به صفرهای پرشمار قبض ها فکر کنند. چون جریمه انگار تنها زبانی است که برخی ها متوجه می شوند. پس همه از امروز مراقب رانندگی و نحوه رفتار ترافیکی خود باشیم، شاید این مراقبت اگرچه از ترس جریمه، رفتار رانندگی ما را اصلاح کند و «فرهنگ ترافیکی» را ارتقا دهد. پس باز هم یادآوری می کنم از امروز جریمه های جدید اعمال می شود...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1390/10/01 شماره انتشار 18012 /صفحه۶/جامعه