مسیر بهشت در کلام امام باقر(ع)
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
 

جهان چشم روشن کرد به طلوع امام باقر (ع) و جهانیان در برابر خویش دریایی یافتند که هر قطره از کلماتش دری بود که نه تنها برای ثروتمند شدن یک فرد که برای برخوردار شدن از معرفت، همگان را کفایت می کرد.

درباره امام باقر(ع) فراوان گفته اند اما این «فراوان» در برابر فراوانی کرامت وجودی حضرتش «اندک» است و از دیگر سو، بیشتر گفته ها و نوشته ها، به شرح خورشید می ماند و آنچه از خورشید می دانیم، این خوب است اما همه خوب ها نیست همه خوب ها را باید در پرتو انوار خورشید یافت و در پرتو کلام خورشیدگونه امام باقر (ع) که راه را برای زندگی بهتر، به روشنی نشان می دهند. به باور من هر کس به دنبال فردای بهتر است، امروز باید سبک زندگی خود را بر اساس آموزه های اهل بیت بنا کند تا در نتیجه آن فردایش را در مسیر هر روز بهتر شدن قرار دهد.

پس کلام امام (ع) را باید خواند و به رفتار درآورد، از جمله باید این ستاره روشن را از کلام ایشان به یاد داشت که « چه بسیار خوب است نیکی ها پس از بدی ها و چه بسیار بد است بدی ها پس از نیکی ها /کافی/جلد۲/ص۴۵۸» و تامل باید کرد در این کلام و باید دریافت که انسان خردمند، حتی در باران بدی ها هم چتری از خوبی ها بر سر همه می گیرد و بدترین رفتارها را با بهترین رفتارها پاسخ می دهد و اصلا هرگز و هرگز و هرگز در برابر بدی دیگران به بدی کردن فکر هم نمی کند چرا که خوب می داند، آدم خوب بدی نمی کند و آن که دست و دل به بدی می آلاید، جای خوبی ها بدی نشانده است والا از خوب جز خوب برنیاید و باز عاقبت کسانی که خوبی دیگران را با بدی پاسخ می دهند در همین دنیا آن‌قدر آشکار است که نیازی نیست برای فهمیدن نتیجه بدی در برابر خوبی تا قیامت صبر کرد پس فرد اگر ایمان هم نداشته باشد و فقط اندک بهره ای از عقلانیت داشته باشد، گرد بدی نخواهد گشت، چون بدی خود یک نوع ستمکاری است و در کلام امام باقر(ع) می خوانیم«3 خصلت است که دارنده اش نمی میرد تا عاقبت شوم آن را ببیند، ۱ - ستمکاری ۲- از خویشان بریدن ۳۰ قسم دروغ یادکردن که نبرد با خداست» پس خرد حکم می کند دست از ستمکاری بر خویش و دیگران به طهارت توبه بشوییم و با خوب رفتار کردن، بذر خوبی بیفشانیم، این بذر که به بار بنشیند همگان از میوه آن بهره مند خواهند شد و شیرین کامی همگانی، به حسن رفتار جامعه نیز خواهد انجامید و در جامعه نیک رفتار، زندگی کردن با رایحه بهشت خواهد بود پس در کلام امام، راه را بیابیم و برویم که این راه به بهشت می رسد.

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1390/10/07 شماره انتشار 18017 /صفحه۷/فرهنگی