سفره ات خالی نخواهد ماند!
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
برای روستاییانی که در روزهای انقلاب، سفره های نان به شهر می فرستادند
 

سفره ات خالی نخواهد ماند

 هموطن

من تک نان سفره ام را

 قسمت نمی کنم

همه اش را

 برایت به شهر می فرستم

 تا اگر

 نانوایی ها 

 نانی نمی پزند 

 سفره ات 

 خالی نباشد 

 گرسنه نباشی 

 آخر تو باید 

 نای رفتن 

 داشته باشی 

 و قوت فریاد 

 بت شکنی را 

 تقدیر تو نوشته اند 

 باید با فریادهایت 

 بت را بشکنی 

 فردا به خیابان برو 

 نه، همین لحظه 

 برخیز 

 به خیابان برو 

 و مرگ بر شاه را 

 بلندتر فریاد کن 

 مبادا خیابان 

 خالی بماند 

 خیابان مثل تنگه احد است 

 مبادا چشم بگردانید از آن 

 من همین الان 

 تنور خانه ام را روشن می کنم 

 تا زنم نان بپزد 

 و همه را به شهر می فرستم 

 تا سفره تو خالی نماند 

 و دستانت را قدرت مشت شدن باشد 

 و زبانت را غیرت فریاد....

 

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1390/11/19 شماره انتشار 18050