جامعه نو

ماجرای زورگیری پسرک ۱۰ساله ازیک پیرزن
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
 
  
 
نه، این دیگر مسئله ای انتظامی نیست که یک پسرک ۱۰ساله بخواهد از یک پیرزن زورگیری کند، کیفش را قاپ بزند، آن هم در روز روشن این یک مسئله ای انتظامی نیست که پسرک ۱۰ساله، چاقوی آشپزخانه هم به همراه داشته باشد، این یک مسئله هزار وجهی است که هر گوشه اش یک جا را می گیرد و انتظامی دانستن چنین مسئله ای، یعنی ندیدن ۹۹۹ وجه دیگر ماجرا. یعنی نقطه پایان گذاشتن بر پرونده، قبل از آن که شروع شود. یعنی خیلی چیزهای دیگر... اجازه بدهید ماجرا را از اول تعریف کنم، یک آدم مورد اعتماد، یک شهروند مسئول، پنجشنبه گذشته می گفت: در زیرگذر میدان استقلال مشهد، آن هم روز روشن، شاهد زورگیری یک پسرک ۱۰ساله از یک پیرزن بودم، که پسرک کیف را چنگ زد اما پیرزن با همه وجود کیف را می کشید، زمین خورد و رها نکرد کیف را پسرک، اما تلاش می کرد، صدای کمک پیرزن بلند بود، پسرک تا مرا دید که به شتاب به سویش می دوم، فرار کرد با چاقوی آشپزخانه ای که در دست داشت و... این ماجرا را می گذارم کنار ماجرایی که چند روز پیش یک خانم شهروند که از بس درد داشت صدایش به جیغ می کشید از ماجرایی گفت که در میدان احمد آباد، دو موتورسوار قصد زورگیری از او را داشته اند اما چون موفق نشده اند، حرف های نامربوط به او گفته اند و باز هم او از ماجرای حمله ۲موتورسوار به پسر همسایه شان می گفت که او را زده اند با چوب و..... این چند ماجرا را که شنیدم و در آن تامل کردم به این نتیجه رسیدم که این فقط یک مسئله انتظامی نیست که فورا بگوییم آقای پلیس، بگیر، آقای قاضی، ببند، نه. مسئله فراتر از این حرف هاست و از قضا، در بحث زورگیری به جرات می توان از کاهش آمار زورگیری در مشهد گفت، حتی بدون این که پلیس آمار بدهد. این را بر اساس تماس های مردمی با روزنامه می گویم که پیشترها، شهروندان فراوانی در تماس های روزانه با خراسان از پدیده شوم زورگیری می گفتند، در گفت وگوی مردم هم، صحبت و خبر و نقل از زورگیری زیاد به گوش می رسید. ستون حرف مردم خراسان نیز پیام های انتقادی زیادی دریافت می کرد، اما چندی است که از این خبرهای تلخ، کمتر می شنویم و در میان پیامک های دریافتی از مردم نیز پیام های تشکر و قدردانی از پلیس و متولیان به چشم می خورد... اما این موارد و ماجرای پسرک ۱۰ساله قطعا فقط یک مسئله انتظامی نیست. دلیل چنین کارهایی را باید در خیلی جاها جست در خانه، در مدرسه، در جامعه و حتی در هشدار بانک مرکزی که به صراحت از تورم گفته با این تاکید که گرانی یارانه ها را بی اثر می کند... فکر می کنم عقلای قوم باید بنشینند به تدبیر و بر خیزند به تصمیم و کاری بکنند. برای این هم، همه ارکان حکومت و مردم باید همراهی کنند. مسائل اجتماعی، با سر انگشت تدبیر باز می شود نه به دندان....
 
خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/02/02 شماره انتشار 18099 /صفحه اول