جامعه نو

فدک، اشارت است به علی(ع)
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

 

فدک یک آیه بود

یک نشانه

تو رسالت پدر را

نبوت را

با ولایت علی(ع)

گره زدی

وگرنه

نه یک باغ

نه یک دشت

که همه دنیا هم

کوچک تر از آن بود

که زبان به نامش بگردانی

فدک در کلام شما

تفسیری از غدیر بود

و دریغ که انگار

فقط شما و شماری اندک

-به تعداد-

اما بزرگ و پرشمار به معرفت

غدیر را در یاد داشتند

و هنوز

صدای آسمانی رسول ا...(ص)

در جانشان جاری بود

من کنت مولاه

فهذا علی مولاه

و هنوز می شنیدند

اللهم وال من والاه

و عاد من عاداه

و شما

و آن گروه اندک اما پرشمار

پی جوی محبت خدا بودید

و فدک فقط یک اشاره بود

شما

علی(ع) را می خواستید

حق را طلب می کردید

 حقی که با علی(ع) بود

و مگرنه این که

رسول ا...(ص)

به کلام آسمانی خویش فرمود

علی مع الحق

والحق مع علی

پس هر کس

با علی(ع) است با حق است

و هر کس با حق است با علی(ع) است

و شما معلم علوی بودید

و سرداری که

سلاحش

کلامی بود از جنس آیه

بی آن که سپری داشته باشد

حتی پشت در

حتی به گاه خطر

به گاه شعله کشیدن آتش

چقدر شما شبیه علی(ع) هستید بی بی

چقدر شبیه نبی هستید بی بی

کلامتان بوی وحی دارد

و دریغ که قرآن

برای بعضی ها

زینت لب طاقچه بود

وگرنه مگر می شود

وقتی شما

سخن می گویید نشنید؟

مگر می شود

ترنم آیات خدا را حس نکرد؟

مگر می شود....

فدک یک اشاره بود

به علی(ع)

که امتداد رسول ا... است

و خلق را ولی ا...

و امامت حق اوست

و امامت او

حق همه ما

که در عصرها و نسل های مختلف

پای به زمین می گذاریم

و حرف شما

آن روز

و امروز

و همیشه

طلب حق ماست

که در امامت مولا احیا می شود

آری فدک یک اشاره بود

اشارتی به سوی علی(ع)

و هنوز انگشت نورانی شما

به اشارت

ولایت حق را نشان می دهد

... و کور شویم اگر نبینیم

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1391/02/04 شماره انتشار 18101 /صفحه۷/فرهنگی