دست هایت بوی بهشت می دهد، کارگر!
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 
قامت کشیده ای

مثل درخت تناور

ای کارگر

و شاخه سار تلاشت

پر از میوه های شیرین ساختن است

تو اهل ساختنی

و سوختن

شمع اگر نور می افشاند

پیشتر از این

با دستان خورشید نشان تو

شکل گرفته است

همان دستانی که

۱۴ قرن

با ذخیره نور و عطر

که از لبان پیامبر(ص) گرفت

هم شامه ها را می نوازد

همه چشم ها را

کاش می توانستم

آن قدر قد بکشم

که بتوانم

بر سر شاخه هایت

- دستانت -

بوسه بزنم

همان جایی که

پیامبر

- به مهر و حکمت و کرامت -

بوسید

همان دست هایی

که مظهر شان خلاقیت خداوندی اند

تو در مکتب محمد(ص) بزرگی

و در مدرسه عشق سرفراز

کوچک

کسی است که تو را کوچک بشمارد

حقیر کسی است که

در چهره آفتاب سوخته

و در مسجد دستانت

- که پینه بسته است -

جز به کرامت نگاه کند

تو کارگری

پرچمی در اهتزاز

برای وطنم

برای معرفی ایران بزرگ

که امروزه

جهانیان همدیگر را

نه به شعار و گفته

که به شعور و ساخته

می سنجند و می شناسند

و ایران را نیز

با ساخته های دست تو

عیار می سنجند

و ایرانی را هم

ساخته های خوب دست تو

شناسنامه خوبی های یک ملت است

و استحکام آن

نشانگر قوام فرهنگ ما ...

تو بزرگی کارگر

قامت کشیده چون

سروها و صنوبرها

پر میوه تر از همه درختان

زلال مثل چشمه ها

در دستان تو

ذخیره عطر و نور و معرفت ۱۴ قرن باقی است

و قرن های آینده نیز

سهم خود را

از دستان تو خواهند گرفت

که معطر

به بوسه پیامبر(ص) است

تو عزیزی کارگر

و عزت آفرین

نگاهت رنگ آفتاب دارد

و دستانت بوی بهشت ...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1391/02/11 شماره انتشار 18106 /صفحه۶/جامعه