زن زندگی است
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

 

وقتی حروف الفبا را

تحریر کردند

حرف اول «زن» را

از اول «زندگی» گرفتند

و دومین حرفش را نیز

تا زن

با زندگی

هم معنا شود

و زن

زندگی است

در این دنیا

که لحظه هایش را

خشت بنای زندگی می کند

تا خانواده

در اوج

رفعت تعالی را

حس کند

و به بندگی برسند

و از آن تا اوج آزادی

و آزادگی

یک نفس

پرواز کنند

که زن را

توان باز کردن پرها

و پرواز دادن است

و او را دامنی است

پاک

گره خورده با معراج

که مردان را

به اوج می رساند

چنان که پیش از این

چنین کرده است

و هیچ مردی

به بزرگی نرسیده است

مگر آن که کودکی

و کوچکی خود را

با عصای دست زنی

به نام پرشکوه مادر

پا به پا رفته

و شیوه راه رفتن آموخته است

و هیچ شهیدی

جان پرشکوه نکرده است

مگر آن که

از جان زنی

به نام پرشکوه مادر

شهد ننوشیده باشد ...

زن زندگی است

از جان

تا جهان

و تا جنان

وقتی

بر صراط مستقیم فاطمه

- سلام ا... علیها -

عارفانه گام بر می دارد

و کوثر می شود

و جاودانه

تا باطل باورانی که

حقیقت را

پیامبر را

ابتر می دانستند

هم بفهمند

کوثر

در قامت فاطمه

قد می کشد

و در نسل فاطمه

جاودانه می شود

و زن

این جاودانگی را

نسل به نسل

و عصر به عصر

باز می خواند

و به فرزندان خویش

می آموزد

که زندگی

بر صراط مستقیم فاطمه(س)

جاودانگی است

ابتر کسی است

که فاطمه را

سلام ا... علیها

نمی شناسد

و لب هایش

- هرگز -

از کوثر

جرعه ای ننوشیده است

ابتر کسی است که

زنده است

و زندگی نمی کند ....

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/02/23 شماره انتشار 18116 /صفحه۶/جامعه