چشم هایت درس زندگی می دهد، مادر!
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

چشم هایم

به دست توست مادر

که زمین را

به آسمان

گره می زند

به فصل قنوت

و اجابت می شود

به مهربانی خداوند

تا ترجمه کند

مهر را

به همه زبان هایی که

فرزندان می خوانند

و می فهمند

چشم هایم به دست های توست مادر

که باران آسمان

و جوشش چشمه های زمین را

درس زلالی

و جاری شدن می دهد

دست های تو

کتاب مهر خدایند

که هر خط

هزار درس می دهند

و هر درس زندگی ساز می شود

چشم هایم به دست های توست مادر

که وقتی باز می شود

مهربانی

به اندازه همه زمین

در همه زمان

وسعت پیدا می کند

و جغرافیایی معرفت

شکل می گیرد

مادر!

ای زیباترین نام

چشم هایم به دست های توست

که اشارت هایش

حق را نشان می دهد

و چشم هایت

که چشمه تعلیم است

و من در نگاه

به چشم هایت

که معلم زندگی است

درس می آموزم

چگونه زیستن را

و حتی چگونه مردن را

پس به احترام

بر زمین می افتم

تا خاک پایت را

که خداوند بزرگ

پاک آفریده است را

ببوسم

بوسه باران کنم

که بهشت را

به من نشان می دهد

بهشتی که

پر از سلام خداوند است

و من می توانم

هر لحظه در این سلام

سلامت را

و سعادت را

و بزرگی را

و مهربانی را

جشن بگیرم

و شکرانه این بشکوه نیز

سجده ای است

بر خاک

- به شکر خداوند-

که آدمی را

تا افلاک بر می کشد

و من

افلاک نشین

خاک بوی گام های توام مادر

ای ترجمه مهر خداوندی ....

خراسان - مورخ شنبه 1391/02/23 شماره انتشار 18116 /صفحه۹/اجتماعی