جامعه نو

مسخره کننده، بی خرد و نادان است
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
 
درس آموزی از مکتب امام هادی(ع)
 

زندگی بی الگو، مثل خیاطی بی مدل است، بی اندازه بریدن و بی قاعده دوختن و ... روشن است که جامه ای چنین بر هیچ قامتی ساز نمی آید، بلکه بر تن هر کس بپوشند، نه تنها عیب پوش نخواهد بود که خود عیبی بر عیب ها خواهد شد و دیده ها را خواهد آزرد. زندگی بی الگو، مثل ساختمانی است که بی هندسه و مهندس بنا کنند، بی طرح و نقشه و باز روشن است که بنایی چنین اگر هم پا بگیرد، انسانی عاقل به اختیار در آن جا نخواهد گرفت که بنایی این گونه نه تنها پناهی برای اهل خویش نخواهد بود که خود به تهدیدی برای آنان بدل خواهد شد.

قصه زندگی هم همین است تنها کسانی صاحب زندگی موفق و قرین صواب می شوند که الگویی حقیقی و سرشار از حقیقت داشته باشند و این نیز خط تمایز پیروان امامت از دیگر ملت هاست و ما نیز تا جایی موفق هستیم که زندگی را بر اساس هندسه معرفی شده توسط امامت تعریف می کنیم و این تعریف را به معرفت و معرفت را به رفتار در می آوریم.

پس این را به یاد همگان باید آورد که کلام ائمه(ع) چراغی همواره روشن است که در پرتو آن می توان و باید راه را از بیراهه بازشناخت. رفتارهای اجتماعی را بر اساس آن ساختارمند کرد و ساختمان تعاملات جمعی و فردی را مهندسی کرد.

در این هندسه، به قاعده، «مسخره کردن» دیگران جایی ندارد. چه ساختمان تعاملات اجتماعی را با مصالح بنا می کنند و «تمسخر دیگران» عین فساد است به ویژه برای مسخره کننده لذاست که در کلام نورانی حضرت امام هادی(ع) می خوانیم: «مسخره کردن و شوخی های - بی مورد- از بی خردی است و کار انسان های نادان» چه همان گونه که خردمند و دانا سنگ بر شیشه خانه کسی نمی زند، سنگ بر شخصیت و حرمت کسی هم نمی زند، اما سنگ اندازی و دست اندازی کار نادانان است.

پس مراقب زبان و حتی ایما و اشاره های خویش باید بود، مبادا با تمسخر دیگران به بی خردی و نادانی میل کند که بی خرد با بی خردان همنشین و هم کنش خواهد شد و این نیز بدعاقبتی در پیش دارد چنان که در کلام روشن و روشنی آفرین حضرت امام علی النقی علیه السلام می خوانیم: «همنشین شدن و معاشرت با افراد شرور، نشانه پستی و شرارت تو خواهد بود» که اگر نه این بود، شوق همنشینی به همراهی تبدیل نمی شد و به همزبانی نیز هم، تا برخی کوته نظران برای جلب نگاه پرشرارت دشمنان حق، به تمسخر مفاهیم بلند و به سنگ اندازی به برج و باروی بنای رفیع حقیقت بپردازند.

چنان که این روزها، برخی به ارتداد، به خبث باطن، به شرارت ظاهر و به هر چه زشتی است دست یازند تا پنجه در چهره آفتاب کشند، غافل از این که آفتاب را قامت چنان بلند است که کسی را تاب پنجه کشیدن نیست. چنان که در طول تاریخ هر کس خواست آفتاب را نشانه بگیرد، خود نشانه تیر غیرت خداوندی شد و این بار نیز چنین خواهد شد مطمئن باشید. یقین کنید، غیرت مسلمانی، صاعقه خواهد شد و زندگی پر از باطل و حیات خبیثه شرارت پیشه هرزه گرد را به آتش خواهد کشید ...

 خراسان - مورخ یکشنبه 1391/02/31 شماره انتشار 18123 /صفحه12/اندیشه