طلوع بی غروبی یا علی(ع)
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

سلام مرا به علیکی اجابت کن ای مولا

 آغازی

بی آن که پایانی داشته باشی

ای حجت خدا

طلوعی

بی آن که غروب داشته باشی

نامت علی است

رمز برخاستن

و سرّ اعتلا یافتن

جوانمردی را باید

به سلام تو آمد

و در زلال پاسخ شما

جان شست

تا جهان دگرگون شود

به فتوت

به مردانگی

به سلام می آییم اما

نه به سلام خویش

که به پاسخ شما

امید بسته ایم

و دخیل بسته ایم

که سلام مستحب است

- از هر که باشد -

هرچند کوچک مثل ما

اما جواب واجب است

برای هر که باشد

پس هزار بار، سلام می خوانیم

ای پدر خوبی ها

یاعلی

خورشیدید و بی غروب

و عید طلوع شما

بر سربرگ تقویم ها

به نام پدر سبز شده است

تا به یاد آوریم

آن حدیث نبوی را

که «من و تو علی 

پدر این امتیم»

پس سلام می کنیم

ای مهربان پدر

ما را به قدر پدرها

عارف بگردان ...

طلوعی

بی آن که غروبی داشته باشی

و ماه و ستاره از تو نور می گیرند

و نور ؟؟ ما

از مهتاب

عین جام گرفتن از آفتاب است

و سلام به مهتاب جان

پیر عارف جماران

و جان جهان خمینی

در امتداد

سلام به آفتاب نگاه شماست

این نور مطلق

یاعلی...

سلام بر روزی که زاده شدی

سلام بر همه روزهای تو

و شب هایی که از روز روشن تراست....

خراسان - مورخ شنبه 1391/03/13 شماره انتشار 18134 /صفحه اول و ۲