نمادهای آزادگی از «مدرس» خراسان تا «میرزاکوچک خان» گیلان
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

از «خراسان» اندیشه

تا «گیلان» غیرت

مردان بزرگ

هرکدام

پرچمی هستند برای عزت
ایران

یک مرد

بزرگ و راست قامت

در خراسان

ایستاده بر مدار سیاست
و دیانت

- به سعادت و سیادت-

به نام سید حسن مدرس

که آیت خداست

و مردم

او را به نام «آقای
شهید» تکریم می کنند

در دیار تاک و تقوا،
کاشمر

و آن دیگری

بزرگ مردی است

به نام «میرزا کوچک
خان»

که سروها را

ایستادگی
می آموزد

ایستاده بر مدار غیرت

با دستانی که

تجسم جهاد و شهادتند

در گیلان

و زلالند مثل باران...

مردان بزرگ

- در هر کجا که باشند-

پرچم عزتند برای ایران

... و ایران دیار

چنین بزرگ مردانی است... 

 

 خراسان - مورخ شنبه 1391/09/11 شماره انتشار 18280 /صفحه اول