رمزگشايي از يک «پديده»
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:


مردم همين‌ها هستند که امام جمعه خود را چون نگيني در آغوش گرفتند و پس از تشييع به خدا سپردند. مردم همين‌ها بودند که صادقانه اشک مي‌ريختند. مردم همين اهالي کوچه و بازارند، کسي نگويد، مردم ...مردم... نگويد کسي اين مردم با انقلاب و نظام و روحانيت قهرند، نگويد اين حرف‌ها را. مردم انتقاد دارند، درست. از دست بعضي‌ها عصباني هستند، درست، حتي از بعضي روحانيان دلگيرند، اين هم درست، اما حضور مردم يک درس بود و خيابان کلاس اين درس که مردم با روحانيان و مديران نظام و سرداران انقلاب که از جنس «عبادي» باشند، جور ديگري رفتار مي‌کنند. يک جور خوب که آدم را بر سر شوق مي‌آورد و اين واقعيت را نمايان مي‌کند که هنوز روحانيت، سلطان قلب‌هاست. منتها روحانياني که سلطان نفس خود باشند و فرمانده سرنوشت خود که از اين جنس روحاني کم نيستند. باور کنيم که اگر روحانيت با مردم، عبادي‌وار رفتار کنند، مردم هم به آنها، اينگونه حرمت خواهند گذاشت. حرمتي که رابطه عاطفي، روحاني و منطقي نهاد روحانيت با مردم را بازتوليد کرد.
يادمان هست، پيشتر حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي خطاب به روحانيون عقيدتي-سياسي ناجا، با اشاره به لزوم ساده‌زيستي، پرهيز از ظواهر و مقاصد دنيوي، گشاده‌رويي و برخورد طبيبانه روحانيون با مشکلات و دردهاي مردم فرمودند «روحاني براي ايفاي نقش اساسي خود، حقيقتا بايد روحاني باشد» و امام جمعه مشهد حقيقتا روحاني بود و طبيب‌وار به حل مشکلات مردم مي‌پرداخت، خداي او شاهد است ومردم نيز هم. حضور مردم در مراسم وداع، تشييع و بزرگداشت آيت‌ا... عبادي قدرت‌نمايي مردان مردمدار انقلاب بود در زمانه‌اي که بعضي‌ها خيال مي‌کنند مردم را با روحانيان کاري نيست، حال آنکه اگر برخي از مردم، «کاسه» آنها را مي‌شکنند به انتقاد، از اين روست که «ميلي» در آن ميان وجود دارد. و الا مرگ چه کسي جز عبادي‌ها مي‌تواند مردم را چنين به خيابانها بکشاند، نکته‌اي که بايد بدان صريح اشاره کرد اينکه در اين شهر، خيلي‌ها مرده‌اند، اما مرگ کسي، زندگان را اينگونه آسيمه‌سر به صحنه نياورده است، اگر بوده است بگويند کدام است؟ ديگر گفتني اينکه مديران نظام و... بياموزند که اگر مي‌خواهند مردم به آنها هم مثل آيت‌ا... عبادي احترام بگذارند، بايد آنها هم مثل آن فقيه راحل به مردم احترام بگذارند.
حقيقت هماني است که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند که «در هر عرصه‌اي که روحانيون، با هويت معنوي و مردمي خود حاضر بوده‌ند، برکات فراواني نصيب جامعه شده است» و آيت‌ا... عبادي اين را در عمل ثابت کرد.
بيايند و از رابطه مردم و عبادي، رمزگشايي کنند و به عمل درآورند، رفتار عبادي را، تا رابطه منطقي مردم و نظام، جامعه و روحانيت، ظهوري روحاني ونوراني داشته باشند. نگوييم مگر مي‌شود؟ بله، مي‌شود، اين را عبادي ثابت کرد که مردمي بودن و با آنها بودن حرمت مي‌گذارد، حرمت نمي‌کاهد.«عبادي» بشويد، «عبد» شويد خداوند هم بندگان خود را بر شما مهربان مي‌کند.