یلدا بلند باد!
ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
سلام! شب یلدایتان به اندازه آرزوهاتان بلندباد. امیدوارم در گرماگرم مهربانیهاتان زندگی سرداسرد هموطنانتان را به یاد داشته باشید.در لحظه های خنداخند یلدا به دل افسردگانی که برای نگاه منتظر و یلدایی فرزندان خود پاسخی جز سر پایین ندارند اندیشه کنید . یلدا می گذرد امید وارم آرزوهای انسانی شما پایدار باشد.