حرمت نگهداريد!
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ تیر ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

(01/04/84)
يکم: مديران هرنظام بزرگترين سرمايه‌هاي آن کشور هستند و جهان امروز به سرمايه‌هاي انساني خود، بيش از هر نوع سرمايه‌اي بها مي‌دهد. مطالعه درجهان توسعه‌يافته هم به ما نشان مي‌دهد که سهم نيروي انساني و مديريت بهينه شده افزونتر از هر منبع ديگر است. حتي نفت و معادن و...                                     *دوم: هيچ قومي، قهرمانان و حتي مديرانش را به تلخي تهمت و دروغ و هتاکي به مهماني شوکران نمي‌برد. چنانکه هيچ عاقلي، ساختمان قوام‌يافته‌اي را در هم نمي‌ريزد و مطمئنا آنها که به بهاي دستمال قيصريه آبرو و حرمت بزرگان و هويت جامعه را به آتش مي‌کشند، با صد درجه تخفيف ديوانه‌اند ديوانه!                    *سوم» هيچ‌کس از راه نادرست به درستي نرسيده است و از راه باطل به حق، آنکه با توجيه رسيدن به حق، راه باطل را در پيش مي‌گيرد، سرانجام درهمان راه باطل به مقصد باطل خواهد رسيد.                                                                    *چهارم: آموزه‌هاي اسلام به تصريح انسانها را از دروغ، تهمت، هتک حيثيت، باز مي‌دارد و «غيبت»‌را بدتر از «زنا»‌و «فتنه» را بدتر از «قتل » مي‌داند تا همگان بدانند همانگونه که ريختن «خون» انسان مباح نيست، ريختن «آبروي » او هم مجاز نيست. لذا فرموده‌اند «عرض‌المومنه کدمه آبروي مومن چون خونش محترم است و آنکه «آبرو»‌مي‌ريزد، بدتر از کسي است که «خون بي‌گناهي»‌را مي‌ريزد و باز در آموزه‌هاي ديني داريم آنکه يک انسان را بکشد- بي‌گناه- انگار همه انسانها را کشته است و مفهوم موافق نيز اين مي‌شود که هرکس آبروي انساني را ببرد، آبروي انسانيت را برده است. اينها آموزه‌هاي دين است که بايد به عمل درآيد.                            *پنجم» هتک چنين رهبران و بزرگان يک ملت و کشور، هتک حيثيت آن ملت و کشور هم هست و اين گناهي است هزار، هزار بار بزرگتر از يک غيبت و تهمت فردي، *ششم» همانگونه که هرکس يک سنت نيکو بنا گذارد، تا آن سنت پابرجاست، او در ثواب آن کار شريک است هرکس عادت بد و روش غلط و پرگناهي را ترويج کند مادام که آن خطا و گناه تکرار مي‌شود، او هم شريک است.                                  *هفتم» اين روزها، بداخلاقي سياسي، پلشتي گفتار، هتک حيثيت ترور ناجوانمردانه معنوي افراد که هزار بار بدتر از ترور فيزيکي آنهاست، پخش شبنامه و... فضا را آلوده کرده است. آنقدر که نه تنهااخلاقي نيست که انساني هم نيست. بسياري از اين گفته‌ها ونوشته‌ها حد شرعي دارد تازه سايت‌هاي اينترنتي هم به کمک آمده‌اند پيام‌هايي که روي تلفن همراه مي‌گذارند و ايميل‌هايي که مي‌زنند همه بوي متعفن گناه مي‌دهد، بوي تخريب!                                                                  *هشتم» از يک نکته غافلند گويا، تخريب گران که شکسته شدن هرکدام از شخصيت‌هاي نظام، زيانش به کل نظام به اعتماد مردم به باورهاي اعتقادي مردم است. آيا براي اين زيان فکري کرده‌اند؟، به راستي هيچ قومي چنين با سرمايه‌هاي خود بازي مي‌کند بدانيم تمام مديران نظام سرمايه‌هاي نظام هستند کساني که بالاتر هستند مهمتر و کساني هم که رده‌هاي مياني هستند مهمند پس... من که نمي‌دانم، واقعا نمي‌دانم، اما اين را خوب مي‌دانم، هيچ‌کس از جاده ناجوانمردي، به مقصد جوانمردي نرسيده و از راه ترکستان به کعبه ره نسپرده است و از مسير باطل به حق دست نيافته است. حالا خود دانند آنها که براي دنياي ديگران، دين و دنياي خود را خيلي ارزان مي‌بازند خود دانند آنها که محض رضاي خدا دروغ مي‌گويند،؟ آبرو مي‌برند؟