چشمه و سنگ!
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ دی ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
ایران بزرگتر از همه جناح هاست. انقلاب- با همه مفاهیم بلندش -جاودانه تر از گروه ها و اصلاحات محکمتر از اینکه با مرگ یک نفر فروریزد.اگرچه من معتقدم زیر کاسه اعترافات عبدی نیم کاسه ای بزرگ نهفته است اما بر این باورم که با فروپاشی عبدی و یا ترور این و ان اصلاحات اصیل محکمتر می شود. قصه چشمه و سنگ را که یادتان هست؟بلاخره چشمه پیروز شد هرچند قطره هایی هم بخار شدند این طرف سنگ! اما سرانجام پیروزی آب بود. حالا هم ایران انقلاب اصلاحات پیروز می شوند اگرچه سنگ بزرگ تحجر و تجاهل و...... نخواهند!