یک خبر!
ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ دی ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
سلام! یک خبر :به احتمال خیلی زیاد جناح راست در انتخابات شوراها لیست نخواهد داد. آنها یا این تحلیل که نزد افکار عمومی جایگاهی ندارند وارد میدان نمی شوند. اما برای مجلس برنامه دارند .آنهامعتقدهستند جناح دوم خرداد نیز رای نخواهد آورد! لذا باید به خودسازی پرداخت تا همنگام انتخابات رای ها را گرفت . خود انتقادی و یافتن راهکار تازه راهبرد راستی هاست حالا تا چه بازی کندروزگار! از یک نکته اما نباید غفلت کرد : خود انتقادی نعمتی است که اگر با انتقادپذیری همراه شود هم به نفع مردم است هم به سود بازیگران قدرت.