کبريت و شمع
ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

نگاهي به رفتارهاي اجتماعي(47)تا کبريتي کشيده نشود و نسوزد، شمعي افروخته نخواهد شد تا با شعله‌هايش، شرر در خرمن تاريکي افکند و شعر روشني بسرايد. پس هزينه روشني را قبل از آنکه شمع با سوختن بپردازد، کبريت به جان پرداخته است. اين را به مثل به کسي گفتم که با نشان دادن جانبازي مي‌گفت، اين هم از حال و روز اينها که چه بودند و چه به روزشان آمد. او البته به غفلت يا تغافل حرفهاي ديگري هم مي‌گفت که همه مي‌دانيم دروغ است. لااقل خيلي‌هامان وضعي که جانبازان در آن به سر مي‌برند را مي‌دانيم. دشواري‌هاي زندگي‌شان را درمي‌يابيم و از کمبودهايشان هم باخبريم. بگذريم از اين تير و طعنه‌ها، اما حال و روزشان که باز آن فرد گفت و من چنانکه در اول مطلب ذکر شد پاسخ دادم. من معتقدم روشنايي استقلال و سرفرازي، آزادي و بسط آزادگي، همه و همه، مرهون جانبازي عزيزترين فرزندان اين مرز و بوم است که اگر جان به کف نمي‌گذاشتند و از سلامت نمي‌گذشتند، تاريخ و خاک اين سرزمين کف پاي‌آلوده ديوصفتان مي‌شد و سلامت ايران، صدمه مي‌ديد و «سلاح» جاي «صلاح» را مي‌گرفت و خاطره‌هاي ناخوش در يادها خانه مي‌کرد. بله، جانبازان و شهيدان، حق روشني را به جان ادا کردند تا جامعه بستر رفتارهاي کمال يافته باشد. احترام به ايران آن است که حرمت فرزندان دلاورش را نگهداريم و تکريم جانبازان و شهدا هم رفتار مومنانه در همه شئون و اصلاح روش‌ها در همه سطوح و عمل عادلانه در همه جايگاههاست. آنکه دم از شهيد و جانباز و ايثارگر مي‌زند، بايد در عمل هم مبلغ فرهنگ ايثارگري باشد. نمي‌شود فزونخواهي کرد و حق ديگران را به حساب خويش ريخت و نگاه منذرانه را هم برنتافت و از ايثارگري‌ هم سخن گفت. ايثارگرها اهل عمل بودند ما، اما، چه عمل مي‌کنيم؟ مطمئن باشيم، بي‌تلاش «کاشت» و زحمت «داشت»، امکان «برداشت» فراهم نخواهد شد. بذري هم که ديگران «کاشتند» و به جان نيکو «داشتند». جز در زمين خودشان «برداشت» نخواهد شد، حتي اگر آنها برادر ما باشند پس اگر ما مي‌خواهيم برداشتي درست داشته باشيم، خود بايد بذر رفتار صحيح در ضمير داشته باشيم و با عمل به «داشت» و پاسداري از رفتار مصلحانه بپردازيم تا بتوانيم «برداشت» نيکي کنيم.
بگذريم، تکريم روشني، احترام به شمع و حرمت نهادن به کبريت است و دريغ که روشني نيازمند روشن شدن، شعله کشيدن و سوختن شمع است و شمع هم محتاج کبريت. به همه احترام بگذاريم.