جريمه پيکان دو سال قبل از توليد!
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

پيکان 2 سال قبل از ساخت در قوچان جريمه شد 
گاهي اشتباهاتي صورت مي‌گيرد که مي‌شود به نوعي آن را توجيه کرد اما گاه خطاهايي روي مي‌دهد که هيچ توجيهي را هم برنمي‌دارد، اين ماجراي جناب سرهنگ بازنشسته‌اي بود که با چند کاغذ و سند به تحريريه روزنامه آمده بود و مي‌خواست فريادش را به گوش مسئولان راهنمايي و رانندگي برسانيم و بگوييم اين شيوه که در پيش گرفته‌اند، اعتماد مردم را مي‌سوزاند، او مي‌گفت: پيرمردي با «ژيان» آمده بود تا خلافي اتومبيلش را بگيرد که برايش قبض 20هزار توماني تخلف در اروميه را نوشته بودند. پيرمرد مي‌گفت هر کس بتواند با اين ژيان تا پليس راه برود، من خود ژيان را برايش سند مي‌زنم، چه رسد به اينکه به اروميه هم برود و خلاف هم بکند و جريمه هم بشود، با خودم نشستم و حساب و کتاب کردم و گفتم شايد ژيان را با جرثقيل برده‌اند آنجا و آنجا خلاف کرده است، بالاخره مي‌شود اين کار را کرد. چنانکه وقتي يک نفر راننده تريلر مي‌گفت ما را چندين بار به دليل پارک در محل توقف ممنوع در فلان خيابان تهران جريمه کردند و ما در جاده بوديم، رفتيم و گفتيم اگر در آن ساعت روز، شما با تريلر از آن خيابان عبور کرديد، جايزه مي‌دهيم چه رسد به پارک، بعد معلوم شد نمره سواري يکي از کاسبان محل با تريلر شبيه است و جريمه او روي ما حساب مي‌شود. باز با خود حساب کردم گفتم اين اشتباه هم ممکن است.
اما... ماجراي جالب، که جناب سرهنگ مي‌خواست با سند و مدرک آن را بازگو کند. قبض به شماره سريال 69934281411و شماره اخطاريه 117919891 به تاريخ زمان تخلف 02/10/80 در قوچان به علت«سبقت غيرمجاز در جاده‌ها» براي خودروي شماره 152ج 82 مشهد صادر شده، نحوه تحويل قبض هم «تسليمي»قيد گرديده بود به مبلغ 5 هزار تومان که به علت عدم پرداخت به 10 هزار تومان افزايش يافته بود. وقتي قبض را ديدم، باز با خود گفتم اينکه نمي‌تواند مشکل داشته باشد، اما جناب سرهنگ، کارت ماشين را روي ميز گذاشت.
به شماره 152ج 82 مشهد، با شماره موتور 11158205633 و شماره شاسي 0082402236، تيپ 160رنگ سفيد، مدل 1382، باز حساب و کتاب که کردم، ديدم اين بار ديگر جور درنمي‌آيد، نمي‌شود خودرويي 2 سال قبل از ساخت در جاده‌هاي قوچان«سبقت غيرمجاز بگيرد».
اصلا" نمي‌شود، ماجرا مي‌ماند به اينکه دختر و پسري قبل از ازدواج براي فرزند خود شناسنامه بگيرند،
* به هر حال کپي مدارک در روزنامه موجود است، اگر کسي مي‌خواهد رسيدگي کند.