جامعه نو
«حق من» يا«حق» همه

نگاهي به رفتارهاي اجتماعي (54) (۵۲)
* پس از چند سالي ترک‌تحصيل دوباره درس خواندن را از نو آغاز کرده بود من هم خيلي خوشحال شدم از اين اتفاق، وقتي با او صحبت مي‌کردم ديدم نسبت به قبل خيلي بهتر صحبت مي‌کند، افکارش از يک چينش منطقي برخوردار است و زاويه‌هاي نگاهش هم قابل تأمل است اما يک سخنش جور ديگري بود که مرا به فکر فرو برد، وقتي پرسيدم چه شد که دو مرتبه اهل کتاب و مدرسه شدي؟ گفت: روزگارخوبي نيست براي اينکه بتوانم از «حقم» دفاع کنم بهتر ديدم درس بخوانم. اين پاسخ در نگاه اول خوب است و حتي توصيه خيلي‌ها و حرف دل خيلي‌هاي ديگر. من اما، چندان به آن اعتقاد ندارم. مثل آنکه کسي از سر «طمع بهشت»، کار خوب کند و براي دست يافتن به «ثواب، عبادت کند» تجارت کار بدي نيست اما من از نگاه هزينه-فايده به همه چيز چندان خوشم نمي‌آيد. من عاشق منش مولا علي(ع) هستم که چون خدا را «شايسته پرستش» يافت به عبادت او همت گماشت نه از ترس دوزخ و طمع بهشت، به آن دوست هم گفتم، ما بايد از «حق» دفاع کنيم چه «حق من» باشد، چه «حق تو»، چه«حق ديگري». اين پسنديده نيست که يک عمر درس بخوانيم و از امکانات کشور استفاده کنيم و سرانجام از حق خود دفاع کنيم. و مثال زدم اگر در «دفاع مقدس» هم افراد مي‌خواستند صرفا" از حق خود دفاع کنند و دايره«خود» را هم به اندازه‌اي محدود کنند که فقط خودشان در آن جاي بگيرند اگر از خانه خود، باز هم اين «خود» آنها را در چهارديواري خلاصه مي‌کرد ماجرا چنان مي‌شد که دشمن بلايي سرمان بياورد که«نه تو ماني و نه من». حال آنکه آن روز، رزمندگان براي دفاع از «حق» رفتند و امروز هم همه بايد ياد گيريم که از حق دفاع کنيم و لو عليه ما باشد و ضرر شخص ما را«نتيجه» دهد.

فکر مي‌کنم يکي از بالاترين ويژگي‌هاي انساني که در آموزه‌هاي ديني هم بر آن تاکيد شده است همين باشد که «حق را بگو و لو عليه تو باشد» «قولوالحق و لو علي انفسکم». که اگر اين گونه گفتن در رفتار ما «نهادينه» شود و به عمل در آيد مي‌توان مطمئن بود که بسياري از «ناحق‌ها» شکل نخواهد گرفت و اگر روي‌داد با بي‌تفاوتي آناني که احساس مي‌کنند به «حق آنها» تعدي نشده است روبرو نخواهد شد. اگر ما «اهل حق» باشيم، «حقيقت» در «زندگي» ما به گونه‌اي نمود خواهد يافت که در همه شئون زندگي از کار تا استراحت، از عبور تا سکون، از فرياد تا سکوت و... «حق» «جلوه‌گر» شود. آن وقت ما به جاي معضل و بحران ترافيک با ترافيک منطقي مواجهه خواهيم بود، به جاي بحرانهاي اجتماعي، مسائلي را پيش رو خواهيم ديد که به راحتي قابل حل است. مهم اين است که ما اهل حق باشيم و براي احقاق آن تلاش کنيم و لو نفعش به دشمن ما برسد. در بحث حق‌محوري هم اولين قدم«نديدن» خويشتن و«تماشاي» مدام«حق» است.
آنکه«خود» را مي‌بيند، حق را زماني خواهد ديد که با منافعش همسو باشد نه هميشه و چنين فردي، اهل خود است نه اهل حق، حالا از اين منظر به بسياري از دعواها، بخصوص دعواهاي دسته‌جمعي دقت کنيد» چقدر برادر و دوست و رفيق و خويشاوند جاي حق را گرفته است و ما به جانبداري از آنها به روي کساني پنجه کشيده‌ايم که خودمان هم قبول داشته‌ايم حق با آنهاست؟
ما، اما، به خاطر اينکه طرف، طرف ما بوده است و لو باطل در کنارش ايستاده‌ايم و پشت به پشتش داده‌ايم.

جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤ - gholamreza baniasadi | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
gholamreza baniasadi


تماس با ما

مطالب پیشین
صفحه نخست
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت