بهاران در پاييز
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

بهاران در پاييز

احساس مسئوليت 
خوش آمدي آقاي احمدي‌نژاد، مجلس بي‌رياست و مردان بي‌ريا هم مي‌طلبد،... شهدا آمدند تا به يادمان بياورند بار سنگين امانت را. در شانه‌هايت احساس سنگيني نمي‌کني آقاي رئيس‌جمهور؟ سنگيني مسئوليت؟
از ديگران کاري برنمي‌آيد از شهدا و خداي شهدا کمک بخواه...نام‌آورترين  گمنام نيست، شما کدام نام را نام‌آورتر از شهيد مي‌شناسيد: او شهيد است صاحب عاشقانه‌ترين نام. اينک گم شده است، مائيم، در کوچه‌هاي غفلت و حسرت. نام ما هر چه مي‌خواهد پيدا باشد، ما «گمياد» هستيم و آنها جاودانيا و هر چند، گمنام خوانده شوند...


قبض و بسط روح اگر دير آمدم، مجروح بودم
اسير قبض و بسط روح بودم...
اما امروز آمده‌ام تا بگويم اگر چه خسته، اگر چه زخمي اما در صراط مستقيم شما شهيدان، ثابت قدم ايستاده‌ام.خط روشن 


اي شهيدان عاشق، در جوار سلام حق، پيوسته در سجود باشيد، که در امتداد مسير شما، نهال‌هايي در حال درخت شدن است. کور شود آنکه بپندارد راه و رسم شهدا، کور شدني است حال آنکه اين خط سرخ، اين خط روشن، با اين کهکشانها همواره نسل عشق را از ميان مردمان بر مي‌گزيند.دست دوست 
آن روز، آقا گفت برويد، سر نهاديم به فرمان و رفتيم، بي‌چون، بي‌چرا و در همه لحظاتمان، دست حضرت روح‌الله را بالاي سرمان احساس مي‌کرديم و امروز باز آمده‌ايم به سلام حضرت آقا سيد‌علي و باز يد بيضاي موسوي خميني، بالاي سر ماست.


گل ياد تو  هر چيز را در زيبايي به گل مانند کنند اما گل را در زيبايي بايد به نام تو خواند اي شهيد، اي سرالاسرار عاشقي‌اي که نامت تاريخ گل‌ها را مطلع الغزل است،...
تو رفتي، اي پرده‌نشين معرفت تا امروز گل، اين شاهد بازاري پيشاني‌بند يا اميرالمومنين را بر پيشاني ببندد.

برادر من... 
... او برادر من است، شهيد نام‌آوري که همه نام‌هاي خاکي را فرو هشته تا به «شهيد» اين نام عاشقانه خداوند نام برادر شود، او پهلواني است، بي‌نام بي‌نشان و من خواهر اويم. زني از جنس زينب با حنجره‌اي به فراخناي عاشوراي مکرر تاريخ. من فرياد شهيدانم هستم. به هق‌هق گريه‌ام گوش کن، شفاف‌تر از اين فرياد شنيده‌اي آيا؟...

ابتداي صفحه

نماز حرکت


 
نام شما شهيدان، اذان اقامه نماز حرکت است.
نمازي که سکون را مي‌شکند و سکوت را هم تا در بعثتي دوباره، فرياد برآوريم شهيدان، با همه شرمندگي، دوباره برمي‌خيزيم. بي‌هراس از توفان مخالف، هر کس هر چه مي‌خواهد بگويد.
ما به ياد شما برخاسته‌ايم...

پرچم‌هاي افتخار
شما، شهيدان پرچم‌هاي افتخار ما هستيد، فخر انسانيت سواي در اهتزار حريت ايران.
اين درست که شانه‌هاي خسته ما ناتوان است اما اين پرچم را خداوند مهربان نگهبان است که او را احفظ الحافظين مي‌خوانند.

ابتداي صفحه