آژيرها به صدا درآمده است
ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ دی ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

هيچ‌کس آنقدر با ما«دشمني» نمي‌کند که ما خود با خود روا مي‌داريم.
هيچ دشمني اينقدر بر سلامت ما «تيغ» نمي‌کشد که ما خود به«زخم‌آجين» کردن سلامت خويشتن، اصرار داريم. از منظر اخلاقي شنيدم که معلمي مي‌گفت آي آدم‌ها، در درون شما کسي است که با شما دشمني مي‌کند و راست مي‌گفت او، کدام دشمن، در دشمني غدارتر از نفس اماره است؟ اين کشاکش، دشمن‌کيشانه ما با خويشتن، تنها در عرصه اخلاق نيست که در وادي جامعه نيز با خويش چنين مي‌کنيم. بنده خدايي، اهل فن، مي‌گفت، با اين نمط که کتاب قانون مي‌خوانيم عنقريب، پس از تصادف يک مقام اولي ديگر جهاني هم به دست خواهيم آورد، مقام اول قانون‌ستيزي، تازه يک مقام اولي ديگر هم در انتظار ماست و آن هم از عدم رعايت قانون بهره‌وري بهينه از يک ابزار و عدم حرمت نهادن به بهداشت صوتي جامعه شکل مي‌گيرد و آن مقام اول در برخورداري از«بيماري‌هاي رواني» خواهد بود. او مي‌گفت: اگر استفاده از ابزاري چون بوق و مخصوصا" آژير، «دزدگير»هاي ماشين، بهينه نشود و اينگونه که امروز افرادي حتي براي بازي از آن استفاده مي‌کنند و با به صدا درآوردن آن لبخندي به لب مي‌آورند و غافل ازاينکه«دزد» سلامت صوتي جامعه شده‌اند. در ده سال آينده ما خيل نيازمندان «درمان» در وادي«روان» را خواهيم داشت. او مي‌گفت، پيشترها، بسياري به فرياد گفتند، «انفجار جمعيت» از «انفجار اتمي» بدتر است، اما نه برنامه‌نويسان و تصميم‌گيرندگان آن را جدي گرفتند و نه مردم. تازه «مسابقه از ديار مواليد» هم در گرفته بود براي گرفتن زمين و ساير امکانات. اما امروز به اينجا رسيده‌ايم که صداي همه درآمده است و لشکر«فربه» شده «بي‌کاران» را داريم که در هر جامعه‌اي، نه«فرصت»، که«تهديد» شمرده مي‌شوند. بسياري بر آباداني روستاها و توجه به مهاجرت تاکيد کردند، اما شنيده نشده و حاصل اين شده است که امروز شاهد آنيم حاشيه‌نشيني شکل گرفته است که متن را خفه مي‌کند و جمعيت حاشيه‌نشيني شهري مثل مشهد از جمعيت بعضي استانها هم بيشتر است و اختلاط فرهنگي به وجود آمده، وضعي را به وجود آورده است که داني و دانيم و دانند همه، کرکس سياه، بيجه‌هايي که در شهرهاي مختلف هست و... ثمره آن است.
باز او مي‌گفت: در بحث آلودگي هوا و ازدياد خودرو، هشدار داده بوديم، باز کسي نشنيده بود و حالا به اينجا رسيده‌ايم که هم براي توليد آلايندگي هوا بايد يارانه بدهيم و هم براي مقابله با هواي آلوده دست به جيب شويم،
بحث استفاده از «آژير»ها که روزافزون شده است و با «گوش» انسان به جد«ناسازگار» است را امروز هشدار مي‌دهيم. خدا کند که آنهايي که بايد بشنوند، باور کنيد، ما در آستانه يک مشکل اساسي رواني هستيم،