جامعه نو

قاتل در خانه به کمين نشسته بود
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ دی ۱۳۸٤
 

  *يکم: شب اول که گاز فضاي خانه را پرکرده بود و خانواده در چنگال قاتل نامرئي دست و پا مي‌زدند، پدر به هر زحمتي بود، در خانه را گشود و به رغم مشکلاتي که خودش داشت، زن و بچه‌اش را از چنگ «قاتل نامرئي» بيرون کشيد تا در بيمارستان به کمک پزشکان دوباره به زندگي برگردند. آنها از بيمارستان به خانه نيامدند بلکه به خانه يکي از خويشان رفتند و به پدر گفتند تا بخاري درست نشود به خانه نخواهند آمد. پدر هم پذيرفت. روز بعد لوازم را گرفت و شب هنگام با خود به خانه آورد. اول خواست بخاري را درست کند، اما براي اين کار مي‌بايست به بيرون از اتاق برود. بيرون هم سرد بود. انگار «زمهرير» مي‌باريد. از طرف ديگر خستگي يک روز کار، توانش را گرفته بود. با خود گفت: «امشب» سرد است و من هم «خسته» هستم. فردا هم روز خداست. بخاري را فردا درست مي‌کنم، غافل از اينکه «کار امروز را به فردا مگذار» هم ضرب‌المثل است و هم جزئي از فرهنگ ما. چه ما براي فردا، هيچ تضميني نداريم و آن پدر هم نداشت» صبح روز بعد، جنازه‌اش را ازخانه بيرون آوردند. انگار قاتل نامرئي انتقام، شکارهاي قبلي‌اش را هم از مرد گرفته بود، حالا خانواده‌اي عزادار مانده بودند و لوازم بخاري که آخرين يادگارهاي پدر بود...

*دوم: مادر و دختر از «روستا» آمده بودند به «مشهد» ظهر را، اما خانه ديگر پسرشان مهمان بودند، پس از صرف نهار گفتند به خانه پسر بزرگتر -که او هم مهمان برادر بود- مي‌روند تا حمام کنند و براي مهماني شب حاضر باشند. آنها کليد را گرفتند و رفتند. اما هنگام رفتن به مهماني هرچه برادرها منتظر ماندند از مادر و خواهر خبري نشد، آنها به درخانه آمدند، اما... مادر در يک سوي خانه افتاده بود و خواهر در سوي ديگر، قاتل نامرئي، هر دو را کشته بود،
*سوم: زمستان، فصل تلخي مي‌شود و با همه سفيدي برف‌هايش نمي‌تواند سياهي سوگواري‌ها را بپوشاند، چه با بي‌احتياطي، خود به مرگ لبخند مي‌زنيم حال آنکه زمستان زيبا مي‌شود اگر با احتياط از لوازم گرمايش گازسوز استفاده کنيم.
*چهارم: کارشناسان معتقدند، هنگام نصب بخاري، حتما" بايد از «بازبودن» مسير «دودکش‌ها» مطمئن شد و براي هر بخاري از يک دودکش استفاده نمود و از عدم نشتي داشتن لوله گاز و لوله بخاري «اطمينان» حاصل کرد. يک ديدگاه هم لوله‌هاي فنري را مناسب استفاده براي بخاري نمي‌داند و معتقد است اين نوع لوله‌ها حداکثر براي استفاده هود‌ها طراحي شده است نه بخاري.

*پنجم: کارشناسان مي‌گويند، ما وقتي خونسردي و بي‌توجهي شهروندان به اين دشمن خطرناک را مي‌بينيم خيلي مي‌ترسيم براي سلامت همشهريانمان. آنها مي‌گويند مثل ما مثل کسي است که مي‌داند زيرزمين خالي است و هر آن ممکن است، زمين نشست کند و خودروها را ببلعد. اما ساير مردم، چون خبر ندارند با آسودگي خيال مي‌گذرند.
*ششم: آنها مي‌گفتند، اينکه بعضي افراد لوله بخاري را داخل سطل آب مي‌گذارند اين تنها، چاره‌کار نيست بلکه ميزان منواکسيدکربن را دو برابر مي‌کند.
*هفتم:‌براي حفاظت از سلامتي‌مان و براي اينکه قاتل نامرئي جانمان را نگيرد، احتياط کنيم. احتياط، تنها راه فرار از اين قاتل نامرئي است.