راکب مرگ يا مرکب مرگ؟
ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

   (13/10/84)
* اول: عابر از پياده‌رو به زحمت رد مي‌شود و در گذر، چند باري تنه مي‌خورد و به اجبار تنه هم مي‌زند، تا بتواند خود را به مقصد برساند در چنين اوضاعي ناگهان موتورسيکلت سواري را مي‌بيني که وارد پياده‌رو مي‌شود و به چند نفري تنه مي‌زند با دسته‌هاي موتور و آخرش هم پيرزني زنبيل به دست را بر زمين مي‌اندازد و... وقتي صداي اعتراض بلند مي‌شود، او با صداي بلندتر پاسخ مي‌گويد و سواره راندن در پياده‌رو را حق خود مي‌داند، غافل از اينکه جريمه اين اقدام نه «متوقف» کردن که «توقيف» موتورسيکلت است بدون ترديد، * دوم: در خيابان رانندگي مي‌کني، حواست به جلو است ناگهان صداي بوق بياباني يک کاميون را مي‌شنوي، توي آينه نگاه مي‌کني تا ببيني اينکه با بوق بياباني در خيابان آلودگي صوتي ايجاد کرده است کيست که ناگهان يک موتورسيکلت را مي‌بيني که نه، پلاک دارد و نه کلاه و معلوم مي‌شود، موتورسيکلت‌راني است که نه به بهداشت صوتي شهر اهميت مي‌دهد و نه حتي به سلامتي خود، که اگر به خود مي‌انديشيد، لااقل کلاه کاسکت بر سر مي‌گذاشت. او همچنان بوق‌زنان راه خود را باز مي‌کند و مي‌گذرد بدون اينکه حتي چراغ قرمز را هم به رسميت بشناسد اما... * سوم: چهار راه بعدي که مي‌رسي ترافيک به وجود آمده متعجبت مي‌کند. دقايق را با تعجب پشت سر مي‌گذاري تا راه باز مي‌شود تا عبور کني. پشت سر آمبولانسي که از چهارراه آژيرکشان گذشت. چشم مي‌گرداني در ميان مردم، همان موتورسيکلت را مي‌بيني و خون فراواني که اطرافش ريخته است و موتورسيکلت سوار که اکنون در آمبولانس است، ياد يکي از همين قبيل نوشته‌ها مي‌افتي که سال قبل نوشتي و موتورسيکلت را، البته با اين نوع استفاده، «مرکب مرگ» ناميدي، و حالا بايد اضافه کني «راکب مرگ». بله، ما به جاي استفاده بهينه از ابزار، متاسفانه هميشه بدترين نوع استفاده از آن را برمي‌گزينيم. پس تنها موتورسيکلت، مرکب مرگ نيست. اين بعضي از راکبان هستند که گاهي به دنبال مرگ مي‌گردند و الا تک چرخ زدن با وسيله‌اي که با دو چرخش هم قابل اتکا نيست آن هم در خيابان شلوغ چه معنايي دارد؟ رد شدن از چراغ قرمز، جز لبخند زدن به مرگ، مگر مفهوديگري مي‌تواند داشته باشد. * چهارم: اينکه گذشت، اما بالاغيرتا از اين پس قبل از توليد يا وارد کردن هر وسيله‌اي، فرهنگ صحيح استفاده از آن را به مردم آموزش دهيم. و بخشي از تبليغات معرفي کالا، به معرفي روش صحيح استفاده از آن وسيله اختصاص يابد.