روستا هنوز زنده است
ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

راه نرفته بسيار است و کار نشده هم فراوان، همه اينها قبول و مطالبات مردم در اين حوزه‌ها هم به ديده منت.
اصلا آرمانهاي انقلاب به کمال رسيدن توسعه انساني و فراهم آمدن همه امکانات براي همه مردم بود. اما راه رفته هم کم نيست بماند که بسيار پرافتخار هم هست. کارهاي انجام گرفته آنقدر غرورآميز هست که سربلند کنيم و تک به تک آنها را فراديد بگذاريم و بگوئيم» اينها ميوه‌هاي شيريني است که بر سر شاخه‌هاي مديريت انقلابي روئيده است. افزايش سطح تحصيلي، رفاه اقتصادي، برخورداري از امکانات، شکسته شدن کاست‌ها و طبقات و امکان صعود عمودي و افقي طبقات اجتماعي، پيامد انقلاب است که در همه جا به چشم مي‌خورد و صاحب اين قلم در سفر خود به چند روستا در خراسان جنوبي به چشم ديده و از زبان مردم مکرر شنيده است که اگر نبود لطف جمهوري اسلامي و عنايت آن به روستاها، با اين خشکسالي‌بي‌سابقه و هشت ساله که بسياري از قنات‌ها از نفس افتاد و درخت‌ها خشکيد، همچنانکه که از «تاک» نشان نماند از «تاک نشان» هم «نشانه‌اي»‌نمي‌ماند اما با همه «قهر طبيعت» که اگرچه «زلزله خاموش» مي‌خوانند اما صداي آن از هر صدايي بلندتر است.

«هنوز روستا زنده است» و روستايي ايستاده. هنوز نانشان گرم است و آبشان سرد و به ياد مي‌آورند بزرگترهاي روستاها که در زمان حکومت گذشته وقتي آسمان بر زمين بخيل شد و زراعت‌ها خشکيد، همه کمک دولت، آردهاي بوداده و تاريخ مصرف‌گذشته‌اي بود که به مقدار کم به مردم دادند و پس از مدتي براي پس گرفتن آن حتي بر مردم سخت هم گرفتند اما امروز روستايي گرفتار آمده در خشکسالي فقط کرايه حمل ونقل آرد را مي‌پردازد و نه چيز ديگر. الان غصه روستايي گرسنگي و نداري نيست، بيشتر غصه« قصه خشکسالي و خشکيدن درخت»‌را مي‌خورد و... و باز با اين همه» الان روستاها، برق دارد، آب دارد، تلفن هم دارد و فرزندان روستا، از چنان سطح سواد و معلومات و امکاناتي برخوردارند که قصه «روستازادگان دانشمند» را به ياد مي‌آورند که نه براي وزيري به کاخ پادشاه که براي عمران و آباداني کشور به هر سو مي‌روند و اين همه را هم مديون «بي‌پادشاهي » کشور خود مي‌دانند و رهين منتي که خداوند با جمهوري اسلامي به ما ارزاني داشت،
حالا جلوي خانه هر روستايي گاه به تعداد فرزندانش خودرو پارک شده است. آنهم در مناطقي که بيست و هفت سال پيش همه سهم آنها از صنعت خودرو، نگاه پرحسرت به ماشين‌هاي عبوري از جاده‌ها بود، از سطح سواد نمي‌گويم که ديگر، دکتر و مهندس و... در ميان روستازادگان کم نداريم و...