پليس در جاده
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:


هميشه قلم به انتقاد روان کردن و تلاش‌ها ،کارها و نتيجه‌ها را نديدن نه منصفانه است و نه مومنانه» مومن منصف هم نيمه پر ليوان را مي‌بيند و شکر نعمت مي‌کند و هم نيمه خالي را و براي پرشدن آن تلاش مي‌نمايد. و از همين روست که بايد تلاش همه جانبه پليس و نيروي انتظامي و «پليس ياران بسيجي» را در ايام نوروز به ديده تحسين، نگريست و تکريمشان کرد. آناني که در راه انجام وظيفه، به ايثار مي‌رسند و با ترجيح دادن ديگران برخود کمال يک اخلاق انساني را به تماشا مي‌گذارند ....
حضور پليس در جاده‌ها چنان ملموس بود که احساس امنيت را با همه وجود مي‌شد احساس کرد. مخصوصا" که واحدهاي سيار اورژانس و امداد خودرو را هم در گوشه و کنار جاده به وفور مي‌توانستي ببيني و اين احساس امنيت، آرامش رواني توليد مي‌کرد و نتيجه اين توليد فرخنده چنانکه به «آمار» درآمد کاهش 27 درصدي تصادف در جاده‌هاي ايران بود، نسبت به مدت مشابه سال قبل که از قضا آن هم از سال‌هاي بيادماندني در ايام نوروز از حيث انجام وظايف انتظامي بود. اين هم در جاي خود قابل تقدير است.
از سوي ديگر، اعتماد به وجود آمده و حضور آگاهانه امنيت‌آفرينان، همکاري مردم را هم در پي داشت و رانندگان هم مي‌کوشيدند با احترام به قانون، قدردان مردان قانون باشند. نگارنده خود به عينه، شاهد اين واقعيت بود که نسبت به گذشته، افراد کمتري از خطوط سبقت ممنوع مي‌گذشتند و باز در همين حال مي‌ديديم که ديگر رانندگان با راه دادن به هم سعي مي‌کردند از وقوع تصادف حتي براي راننده‌اي که از نقاط سبقت ممنوع عبور مي‌کردند جلوگيري کنند.
در جاده‌هاي نزديک به مناطق مرزي هم حضور امنيت‌آفرينان مشهود بود و در کنارشان حضور ارزشمند نيروهاي بسيجي چون هميشه گره‌گشا بود و جا دارد ازآنها تشکر کنيم و آرزو که همه سال، امنيت مضاعف و احساس امنيت مضاعف‌تر شود. آخر در کشور ما برخلاف همه جاي دنيا، احساس ناامني به مراتب بيش از خود ناامني است و اين آسيب‌هاي فراواني دارد. ما بايد به سمتي برويم که «احساس امنيت» لااقل به اندازه خود امنيت بالا برود و اين هم شدني است و هم ثمره‌هاي شيريني دارد. کمي از اين حلاوت را در جاده‌ها چشيديم. اميد که، اين شيريني با تدبير و برنامه‌ريزي روزافزون باشد.