فحش برای خاتمی
ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ دی ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
هرچه می خواهید به خاتمی بد و بیراه بگویید . هرچه دلتان می خواهد به مجلسیان فحش بدهید . حتی اگر با در و همسایه هم مشکل دارید به اصلاح طلبان فحش بدهید چون هیچ کس از شما نمی پرسد چرا ! کسی هم از شما شکایت نمی کند اگر هم شکایت شد رسیدگی نمی شود ! تازه شاید تشویقی هم بگیرید ! اما اگر خدای نکرده به هزار فرسنگی قوه قضائیه یا شورای نگهبان یا حتی کیهان و صدا و سیما و... چپ نگاه کنید باید اماده همه چیز با شید حتی بلای اسمانی ! انگار در این ملک قوه مجریه و مقننه جزو ارکان نظام نیست ! گواه ما جرا برخورد با دانشجویان معترض نسبت به عملکرد بعضی نهاد ها و بی خیالی در برابر اهانت به خاتمی و مجلس انهم در حضور بزرگان در روز های اخیر و ......... بگذریم شما نمی خواهید به خاتمی بد و بیراه بگویید ؟