جام هاي مرگ آفرين
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:


كارمان به كجا رسيده است كه در شهر امام رضا(ع) مشروبات الكلي اين سوغات شوم و عقل ستيزشيطان هر از گاهي، قرباني مي گيرد. قرباني مي گيرد و بازهم قرباني، هم مستقيم ، چنانكه در خبرهمكار خوبمان سيدخليل سجادپور خوانديم كه مشروبات دست ساز، دست به دست »عزرائيل«داده و تعدادي را جان ستانده است و پيشتر هم در خبري از آبادان خوانديم، تعدادي از افراد به دليل مصرف مشروبات تقلبي كور شده اند، پيش از اين هم خبرهايي از اين دست به روزنامه ها راه يافته است و اين همه در كنار خبرهايي است كه هرگز راه به رسانه ها نمي يابند وقتي خبرهايي از اين دست مي خوانم، با همه وجود مي لرزم، نگران مي شوم، نگران نسل فردا، كه بايد در كوچه هاي امروز بزرگ شوند.

در كوچه هايي كه تهيه مشروبات شيطاني چندان هم سخت نيست كه حتي بعضي ها معتقدند آسان هم هست. نگران مي شوم، نگران ناموس مردم، نگران هويت مردم، اخلاق مردم و فرداي مردم و باز با نگراني از خود مي پرسم، مبارزه با مشروبات الكلي، آيا به سرنوشت مبارزه با مواد مخدر دچار نخواهد شد، با همه وجود دعا مي كنم اين گونه نشود و سرنوشت مواد مخدر را براي مشروبات از سر ننويسند، آخر مي دانيد و مي دانيم و مي دانند بزرگان كه مبارزه بي امان با مواد مخدر به كجا رسيده است. حالا به جاي مبارزه با مواد مخدر بايد براي پيشگيري از سوءمصرف آن برنامه بنويسيم و تدبير كنيم و براي تزريقي هاي محترم هم سرنگ اختصاصي فراهم كنيم چه سوء مصرف مواد مخدر بلاهاي بدتري برسر جامعه مي آورد كه ايدز، اين كلمه شوم يكي از پيامدهاي آن است.

بله حالا با حسن تدبير و اجرا و فرهنگ سازي و همكاري هاي مردمي بايد به فكر تمشيت حسن مصرف باشيم!
واقعا چقدر تلخ است اين قصه! و با اين اوضاع و حالا حق داريم نگران موضوع مشروبات الكلي باشيم كه گفته مي شود، جزو شخصيت بعضي از صاحبان مجالس عروسي شده است، تا جايي كه اگر نباشد بعضي ها رونق را نمي بينند و احساس كمبود مي كنند بي خيال قتل هايي كه پيامد مصرف آن روي داده است هم بدين شكل كه در عالم مستي، با چاقو به جان هم مي افتند و هم به اين خاطر كه مست سوار خودرو مي شوند و مستانه رانندگي مي كنند و باعث تصادف و عامل مرگ و ميرها و نقص عضوهاي بسياري مي شوند و قصه هاي تلخ مي سازند، قصه هاي تلخ و من نگران كلمه به كلمه اين قصه هاي شوم هستم، درست مثل شما.
اما اين كه چه بايد كرد، مي گويم: خود ما بايد هوشيار باشيم، درست به اندازه هوشياري و حساسيتي كه در برابر شايعه بيماري »وبا« از خود نشان داديم باور بفرماييد ، مصرف مشروبات دست ساز كه يا مي كشد و يا كور مي كند به مراتب پرخطرتر از وبا است.

آمار قربانيان هم اين سخن را تاييد مي كند، چنانكه در بحث وبا، حداكثر قربانيان به تعداد انگشت هاي يك دست هم نشد اما با مصرف مشروبات ، فقط در همين حادثه 2 نفر جان باختند و اگر آمار بگيريم، شرمنده از اوضاع از خود خواهيم پرسيد كه در شهر امام رضا، اين همه مشروب مصرف مي شود از خود خجالت خواهيم كشيد اما با همه شرمندگي بايد كاري بكنيم. خود ما هم بايد فعال شويم و الا در جامعه منفعل ، از فعال بودن پليس و قاضي و...كاري ساخته نيست.
شايد، در برخورد با آن روزگاري تا حدودي موفق بشوند، اما اگر همراهي همگان نباشد آن تلاش هم با شكست مواجه مي شود. چنانكه اگر مردم نسبت به وبا حساس نمي شدند، ماجرا چنين راست و كم  هزينه جمع نمي شد.
براي مقابله با مصرف مشروبات هم بايد مردم را حساس و مسئولان را مهياي عمل كرد و با اطلاع رساني و جريان سازي فرهنگي، مردم را مخصوصا گروه هاي در معرض خطر را نسبت به مصرف سوغات شيطان هوشيار كرد چه شيطان، آدم هاي غافل را خيلي راحت شكار مي كند.
(ص۱۳)